Het nieuwe Station Ede-Wageningen, ontworpen door Mecanoo architecten en Movares, is een transparant station met een houten bladerdak dat reizigers en personeel overzicht, veiligheid en comfort biedt. Het station dient als de poort naar de Veluwe en een visitekaartje van Ede. Het ontwerp maakt slim gebruik van de bestaande omgeving, zoals hoogteverschillen en landschapstypen, en integreert functies zoals parkeren en commerciële ruimtes. De kapvorm en perroninrichting ondersteunen de zicht- en looplijnen, waardoor reizigers goed zicht hebben op alle modaliteiten en de omgeving, inclusief de monumentale kazernegebouwen. Dit draagt bij aan zowel het comfort als de veiligheid van de gebruikers.

Ontwerpvisie Mecanoo architecten en Movares

Het station Ede-Wageningen, ontworpen door Mecanoo architecten en Movares, streeft naar een transparante, veilige en comfortabele omgeving voor reizigers. Het ontwerpteam heeft gewerkt met de bestaande hoogteverschillen, landschapstypen, aanwezige bebouwing en monumenten. Door functies zoals parkeren, het busstation, commerciële ruimtes en een fietsenstalling slim te stapelen heeft het team een comfortabele, efficiënte overstap tussen verschillende vervoersmodaliteiten nagestreefd.

Zichtlijnen

De zichtlijnen in het ontwerp van het nieuwe Station Ede-Wageningen zijn strategisch geplaatst om reizigers comfort en veiligheid te bieden. Ze bieden niet alleen zicht op alle modaliteiten, maar oriënteren ook naar de omgeving, inclusief de monumentale kazernegebouwen aan de noordoostzijde van het station.

Ruimtelijke Elementen

Het ontwerp omvat een grote houten stationskap, een parkachtig plein, en een stationsgebouw met een 40 meter hoge klokkentoren. Deze elementen zijn verbonden door het gebruik van gelijkzijdige driehoeken, wat het station een herkenbaar en uniek karakter geeft.

Integratie met Omgeving

Het station is naadloos ingepast in het bestaande netwerk van straten en wegen, met gescheiden routes voor langzaam- en snelverkeer. Het ontwerp maakt gebruik van natuurlijke materialen zoals hout, natuursteen, glas en staal, passend bij de Veluwe.

Duurzaamheid en Veiligheid

De robuuste detaillering en het gebruik van vandalismebestendige materialen dragen bij aan de duurzaamheid en veiligheid van het ontwerp. Het station heeft een overdekte fietsenstalling voor ongeveer 6.000 fietsen en andere voorzieningen om aan de groei van reizigersaantallen te voldoen.

  • Opdrachtgever: ProRail, gemeente Ede
  • Conceptontwerp: Mecanoo en Movares
  • Definitief ontwerp en ontwerpbegeleiding opdrachtgever: RoyalHaskoningDHV
  • Uitvoeringsontwerp en coördinatie beeldkwaliteit: Vakwerk architecten
  • Uitvoering: aannemerscombinatie EdesPoort