Laurens is een gedreven projectmanager die met passie werkt aan grote infrastructuurprojecten, zowel tijdens realisatiefase als in de vroege planfase. Zijn basiservaring komt vanuit spoorprojecten, maar in de laatste tien jaar richt hij zich vooral op (auto)tunnelprojecten, rijkswegen, instandhoudingsadvisering en dijkversterkingen. Laurens ook succesvol als tendermanager van complexe projecten. Het borgen van samenwerking, onderling vertrouwen en kwaliteit zijn hierin heel belangrijk voor hem. Binnen Movares heeft Laurens een voortrekkersrol vervuld voor duurzaamheid in projecten. Hij introduceerde Duurzaam Projectmanagement; een werkwijze waarbij negen duurzaamheidsprincipes proactief worden meegenomen in de processturing en projectbeheersing.

Kennisgebieden

Projecten