‘Architectuur is mensenwerk. De gedrevenheid van opdrachtgever, bouwers en adviseurs om gezamenlijk een goed project te realiseren bepaalt de kwaliteit van de gebouwde omgeving. De rol van de architect in dit samenspel is het creëren, creatief vertalen en uitwerken van deze gedeelde ambitie’.

Edwin Megens (1971) is senior-architect bij studioSK – de architectuur- en ontwerpstudio van Movares op het gebied van infrastructuur-gerelateerde projecten. Al twintig jaar werkt hij in alle fasen van het ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsproces samen met opdrachtgevers, stakeholders, ingenieurs, landschapsarchitecten en bouwcombinaties aan de integrale architectuur van gebouwen en civiele kunstwerken, van logistiek complexe projecten en infrastructurele objecten. Hij is gespecialiseerd in het circulair en duurzaam ontwerpen van gebouwen en civiele kunstwerken (bijvoorbeeld de circulaire Floriadebrug te Venlo), en in het vertalen van logistieke stromen en transferprognoses in ruimtelijke ontwerpen voor bijvoorbeeld stations , terminals en transferia.

Naast ontwerpen voor solitaire infrastructuurobjecten als de Nieuwe Heemstederbrug bij de plofsluis te Nieuwegein, de entreebrug van de Floriade te Venlo of vier nieuwe bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Utrecht en Weesp, is hij (mede-)architect van stations en transferknooppunten op alle schaalniveaus van Schiphol, Utrecht Science Park, Amsterdam Zuid of Almere Centrum tot Utrecht Vaartsche Rijn, Arnhem Zuid of Hoevelaken. Voor de grote knooppunten maakt hij overbouwingsstudies voor het verder verdichten van stationslocaties met vastgoed, voorzieningen in een aantrekkelijke en leefbare openbare ruimte.

Voor rijksopdrachtgevers als Rijkswaterstaat, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft hij ontwikkel- en inpassingsvisies of beeldkwaliteitplannen opgesteld voor bijvoorbeeld de Hoge Snelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid), de IJmeerlijn/Almere Pampus (Amsterdam-Almere) en Rijksweg A4 (Burgerveen-Leiden). Voor Provincies en Gemeenten zijn beeldkwaliteitcriteria opgesteld voor bijvoorbeeld een fietsbrug over de A4 (Den Haag) en op Landgoed Twickel (Delden). Aan de andere kant van de tafel heeft hij esthetische programma’s van eisen geïntegreerd in aanbiedings- en uitvoeringsontwerpen voor bouwcombinaties, waaronder Rijksweg A2 – Rondweg Den Bosch, HSL-Zuid, Rijksweg A50 inclusief de Rampspolbrug – de eerste energieneutrale brug ter wereld welke de Betonprijs 2013 won en de nieuwe verkeersbrug over de Amstel binnen het beschermd dorpsgezicht van Ouderkerk a/d Amstel (in uitvoering).

Door zijn bijdrage aan vele recente infrastructuurprojecten binnen innovatieve contractvormen en de thuisbasis van een architectenbureau binnen een ingenieursbureau is hij gewoon te ontwerpen op raakvlakken en het zorgvuldig samenwerken met verschillende disciplines. Door een open dialoog en wederzijds begrip en interesse voor elkaars vakgebied, worden professionals uitgedaagd om het optimale uit ieders vakgebied te halen. Deze ervaringen samen met zijn analytische doch creatieve grondslag maakt dat hij binnen (grote) projecten de samenhang van onderdelen op alle schaalniveaus beheerst. Daarnaast heeft hij veel ervaring met vergunningprocedures, het welstandtraject en publiekspresentaties/-participaties. Namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu was hij vier jaar (2007-2011) lid van de ‘Landelijke Welstandscommissie Spoedwet Infrastructuur’ en momenteel is hij voorzitter van het ‘Platform Fiets- en Voetbruggen’ bij de Nederlandse Bruggenstichting.

Meer informatie over studioSK
Logo studioSK

Kennisgebieden

Projecten

Diensten