Uw projectdossier op orde: van vitaal belang

Herkent u dit? Projecten worden steeds complexer, in elke projectfase – van engineering tot en met de bouw – moeten ze correct worden gedocumenteerd en afgesloten. Het project is af, maar de oplevering en de laatste factuur betaald krijgen wil maar niet lukken. Een wirwar aan engineering- en tekenvoorschriften, richtlijnen, verschillende versies van hulpmiddelen en technische werkomgevingen maakt het projectdossier  moeilijk beheersbaar en moeizaam over te dragen aan de opdrachtgever. Kortom, is uw projectdossier wel volgens contracteisen?

 

Projectdossier wordt contractdossier

Projecten hebben te maken met een zeer gevarieerd startdossier, dat kan bestaan uit papieren tekeningen, diverse digitale tekeningen, 3D-tekeningen en -modellen en BIM. Maar een projectdossier mag geen belemmering zijn voor de oplevering van het project! Movares kan u ondersteunen bij het up-to-date brengen van het tekeningen- en ontwerpdossier en ervoor zorgen dat alle tekeningen voldoen aan de eisen die er bij de oplevering aan worden gesteld. Zodat uw projectdossier volgens de contracteisen is. Movares is als toonaangevend advies- en ingenieursbureau bekend met alle projectfasen en gewend om grote projecten op te leveren en te toetsen. Kennis en ervaring die wij graag ook voor u inzetten.

 

Correct opgeleverd projectdossier: uw zorg is ons vak

Movares is gespecialiseerd in alles wat met tekenwerk en de archivering ervan te maken heeft. We hebben ruime ervaring met klein- en grootschalige digitaliseringprojecten, die wij ook met een buitenlandse uitbestedingpartner kunnen uitvoeren. Daarnaast kan Movares voor u allerlei soorten documentatie opslaan, verwerken en beheren. Of u nu uw tekeningen tegen aantrekkelijke tarieven wilt digitaliseren, geautomatiseerd wilt converteren naar nieuwe richtlijnen/versies, automatisch wilt toetsen aan de richtlijnen, of een complete dossiercheck wilt laten uitvoeren of een data-extractie uit tekeningen wilt hebben t.b.v. ERP-systemen (zoals SAP): onze professionele documentbeheerders kennen de regels van het documentverwerkingsproces en zorgen voor een duidelijke structuur in de documentatie. Daardoor zijn niet alleen uw tekeningen eenvoudig uitwisselbaar, maar is ook uw projectdossier beter beheersbaar én conform contracteisen.

 

Breed spectrum aan dienstverlening

Bovengenoemde dienstverlening kunnen wij leveren voor vrijwel alle disciplines: bouw, kunstwerken, civiel, beveiligingtechniek, installaties, ondergrondse infrastructuur, voedingen, blusinstallaties, geotechniek, S&OA, KA, BBK, BBK. Veel van deze disciplines hebben hun eigen voorschriften en standaarden (NEN – ‎NEN-EN-ISO – IEC – SIL en DIN). Controle en conversie vindt plaats op metadata in tekeningen, vulling van kaders, juiste wijze van intekenen van objecten en het gebruik van de juiste lagen. Onze professionele documentbeheerders zijn uiteraard op de hoogte van grootschalige vernieuwingen als Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Bouw Informatie Model (BIM) en NLCS, de Nederlandse 2D CAD Standaard. Voor Rijkswaterstaat ondersteunen wij de tekenvoorschriften RTW en NLCS. Voor ProRail ondersteunen wij tekenvoorschriftenvoorschriften :

 • ALV00001 Algemeen voorschrift voor tekeninghoofden;
 • TVS00002 Ondergrondse Infra;
 • TVS00003 Riolering;
 • TVS00005 Water en Brand;
 • TVS00006 Wisselverwarming;
 • TVS00015, HP-Dossiers;
 • TVS00017 Loop der Bovenleiding;
 • TVS00020 Telecom;
 • TVS00024 Dwarsprofielen;
 • TVS00026 Tractievoeding;
 • TVS00027 Basisbeheerkaart.

Naast het leveren van het perfecte projectdossier helpen wij u graag bij:

 • Het inrichten van uw projectomgeving (Q-portal);
 • Het inrichten documentbeheer;
 • Concurrent engineering;
 • Beheren en hosten van uw tekeningendossier;
 • Project monitoring m.b.t. levering;
 • Uitgifte en controle van dossiers aan andere partijen.

 

Contact

Le Penseur_Movares_projectdossier conform contracteisen

Hebt u vragen over onze dienstverlening? Wij helpen u graag:

Bob Bos, senior advsieur Digitaal Documentbeheer, tel. +31 (0)6-5350 2665.

Henk Bongers, businessmanager, tel. +31 (0)6-2348 1369.