Infra-ontwikkeling

Het gebruik van infrastructuur wijzigt continu, omdat er een oplossing moet komen voor capaciteitsknelpunten of omdat er behoefte is aan een wijziging of uitbreiding van het spoor. Heel belangrijk hierbij is dat de infrastructuur optimaal gebruikt moet worden tegen zo laag mogelijke kosten. Een ingewikkeld proces waarbij veel afstemming nodig is met diverse stakeholders.

Senior projectmanager Planstudies en Verkenningen natte en droge infrastructuurrichard.savenije@movares.nl+31 (0)6 - 53 47 32 14

Advies

In een dergelijk proces is goed advies vaak zeer welkom. Movares kan u helpen bij het opstellen van nieuwe programma’s van eisen en bij het beschrijven en uitwerken van alternatieve oplossingen voor de infrastructuur. Wij adviseren u over de haalbaarheid van productiemodellen of exploitatiemodellen op bestaande of nieuw te realiseren infrastructuur. Vanzelfsprekend horen daar ook kostenramingen bij en criteria voor het maken van een weloverwogen keuze. Desgewenst coördineren wij voor u het hele planontwikkelingsproces. Onze kennis van Systems Engineering, veiligheidseisen en ontwerpvoorschriften en van technologieën zoals ERTMS en GSM-R vormt daarbij de basis.

Producten en diensten

Onze diensten bestaan uit het managen van en inhoud geven aan het planontwikkelingsproces. Ook voeren wij onderzoek uit naar de robuustheid van dienstregelingen, bijvoorbeeld door simulatie. Wij geven gestalte aan nieuwe eisen aan de infrastructuur in het FIS, het Functioneel Integraal Systeemontwerp, waarin functionele eisen zijn getoetst op veiligheid, haalbaarheid en maakbaarheid, afgestemd met alle relevante disciplines zoals Baan- & Spoorwegbouw, Overwegen, Kabels & Leidingen en Tractie-energievoorziening en Bovenleiding.

Senior projectmanager Planstudies en Verkenningen natte en droge infrastructuurrichard.savenije@movares.nl+31 (0)6 - 53 47 32 14

Word jij onze nieuwe collega?