Ons project

Hoekse Lijn

De Hoekse lijn wordt omgebouwd van Heavy Rail naar Light Rail. Vanaf medio 2018 rijden er metro’s in plaats van NS-treinen over dit traject. De Hoekse Lijn en de stations worden geschikt gemaakt voor metromaterieel, krijgen de huisstijl van de RET en worden uitgebreid met twee nieuwe stations.

Het beheer en eigendom van de Hoekse Lijn gaat in 2018 over naar de RET. Ook de exploitatie, die in het verleden werd uitgevoerd door NS, zal worden overgenomen door de RET. Een deel van de infrastructuur blijft bijna onveranderd en een groot deel van de infra wordt door Projectbureau Hoekselijn omgebouwd.

Movares is gevraagd de delen van het tracé die niet worden omgebouwd uitgebreid te inspecteren en daarbij het benodigde onderhoud voor de komende jaren te bepalen.

Vraag van de opdrachtgever

RET IM, de toekomstig beheerder, heeft Movares gevraagd om de delen van het tracé die niet worden omgebouwd uitgebreid te inspecteren en daarbij het benodigde onderhoud voor de komende jaren te bepalen. De resultaten worden gebruikt voor het bepalen van de toekomstige onderhoudskosten.

De staat van onderhoud van de onderstaande assets moet worden vastgesteld en in rapportages worden vastgelegd:

  • Kunstwerken
  • Baan
  • Spoor
  • Bovenleiding
  • Overwegen
  • Bebording
  • Geluidsschermen
  • Stations

Uitgevoerde werkzaamheden

Op basis van een Plan van Aanpak en bijbehorende inspectieplannen per discipline zijn in 2017 en deels in 2018 inspecties uitgevoerd door inspecteurs en specialisten van Movares De bevindingen zijn gerapporteerd en teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

LocatieHoek van Holland
Periode2017 - 2018
KlantRET

Systeem Integratie, Testen en Indienststellen

Een beheersbare methode om een project te doorlopen, gestructureerd en veilig te testen en in dienst te stellen.

Lees verder