Ons project

Uniforme Standaard Objectrisico Analyse Kunstwerken (USOAK)

Rijkswaterstaat wil assetmanagement gebaseerd op risicogestuurd beheer en onderhoud doorvoeren in haar organisatie. Deze vorm van assetmanagement draagt onder andere bij aan inzicht in het uitvoeren van het juiste onderhoud op het juiste moment gedurende de hele levenscyclus van objecten. Echter, de huidige wirwar van verschillende soorten risicoanalyses en methodieken die voor dit inzicht nodig zijn, bleek niet efficiënt en effectief toepasbaar en ontsluitbaar binnen het instandhoudingsadviseringsproces van Rijkswaterstaat. Movares heeft, in aanvulling op de Leidraad Risicogestuurd Beheer en Onderhoud (conform de ProBO werkwijze) van RWS, een eenvoudige objectrisicoanalyse ontwikkeld, specifiek voor beweegbare kunstwerken.

Vraag van de opdrachtgever

In het kader van de implementatie van assetmanagement binnen Rijkswaterstaat is risicogestuurde instandhouding van de objecten een belangrijk onderwerp. Deze wijze van instandhouding krijgt zijn vorm door:

  • het gewenste prestatieniveau van de objecten vast te stellen
  • de risico’s die het prestatieniveau bedreigen te inventariseren en analyseren
  • deze risico’s te beheersen met prioriteit voor de grootste risico’s

 

Om de tweede stap te zetten is een objectrisicoanalyse (ORA) noodzakelijk. Rijkswaterstaat had behoefte aan een uniforme eenvoudige ORA (objectrisicoanalyse) op basis van de Leidraad Risicogestuurd Beheer en Onderhoud (conform de ProBO werkwijze) voor beweegbare kunstwerken (ca. 4% van het areaal van RWS).

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft de generiek toepasbare spreadsheet ‘Template eenvoudige objectrisicoanalyse voor beweegbare kunstwerken’ opgesteld waarin de faalwijze analyse kan worden uitgevoerd en de daarbij horende werkomschrijving die alle stappen van de eenvoudige objectrisicoanalyse beschrijft.

LocatieUtrecht
Periode2013 - 2013
KlantRijkswaterstaat

Assetmanagement

We leggen voor u de verbanden tussen de drie organisatorische niveaus in Assetmanagement: strategisch, tactisch en organisatorisch.

Lees verder