Ons project

QuickBridgeScan: innovatie voor inspectie en beheer

Alleen door goed assetmanagement is het mogelijk een betrouwbare, voorspelbare en veilige infrastructuur te garanderen. Hiervoor is voldoende en juiste actuele informatie over de status van de objecten cruciaal. Samen met GeoZICHT en Sobolt ontwikkelde Movares de QuickBridgeScan (QBS), een innovatieve methode om met behulp van de nieuwste digitale inwin-technieken, op basis van deap learning algorithms en ouderwets vakmanschap kunstwerken te beheren. Assetmanagement 3.0.

Hoe werkt de QBS?

De QBS is een innovatieve werkwijze om veilig en snel nauwkeurige data in te winnen, deze met behulp van kunstmatige intelligentie te interpreteren en de bevindingen op basis van expertise te beoordelen. Ook is op een eenvoudige manier de ontwikkeling van eventuele schadebeelden te monitoren. De naam QuickBridgeScan verwijst expliciet naar bruggen, maar de methodiek is zeker toepasbaar op andere soorten assets.

Inspecties

 • Voor grote overspanningen over water worden drones ingezet die honderden hoge resolutie fotobeelden inwinnen. Het grote voordeel is dat ook plaatsen die normaliter niet of lastig bereikbaar zijn voor bemande inspectieteams, voor een drone wél toegankelijk zijn. Zo wordt snel en veilig enorm veel data ingewonnen.
 • Voor veel voorkomende kunstwerken als viaducten met één of twee overspanningen en onderdoorgangen, zoals fietstunneltjes, is de inzet van een drone mogelijk minder geschikt. In plaats daarvan wordt de camera bevestigd aan een draagbare stabilisator om zowel lager als hoger gelegen plekken te kunnen bereiken.
 • Ook voor kleinere objecten zoals stuwtjes of duikers leveren we maatwerk. Hier wordt een nog compactere stabilisator met camera ingezet. Deze kan door een enkel persoon eigenhandig worden bediend, of op afstand vanaf een statief.

Ontsluiting data
Alle ingewonnen beelden worden automatisch voorzien van een tijd- en locatie-aanduiding. Dit maakt opnames eenvoudig traceerbaar en één-op-één vergelijkbaar met historische of toekomstige opnames. De verkregen inspectie-informatie wordt ontsloten en benaderd via een dashboard. Door gegevens online te ontsluiten kunnen meer gebruikers, gelijktijdig én op afstand, informatie over diverse assets raadplegen.

Data-analyse
Met specialistische software en fotogrammetrische principes worden de beelden uitgewerkt tot een gedetailleerd 3D-model/puntenwolk en een interactieve beeldbank van het kunstwerk. Alle beelden vertalen we met behulp van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) en beeldherkenningsalgoritmen naar een objectieve signalering en classificatie van geconstateerde schadebeelden en gebreken.

Diagnose
Gebreken die door de beeldherkenningsalgoritmen zijn gesignaleerd, worden door een expert Instandhouding Kunstwerken inhoudelijk beoordeeld op basis van concrete risico’s voor het object. Aan de hand van deze signaleringen, formuleren we vervolgens een diagnose.

Bijzonderheden

De grote doorbraak in het QuickBrigdeScan-proces is, naast de inzet van drones en het genereren van 3D-modellen, de inzet van Machine Learning en Artificial Intelligence. Door de inzet van beeldherkenning worden belangrijke kenmerken zoals scheuren en corrosie, automatisch geclassificeerd. We trainen het algoritme in samenwerking met civiele experts op de tien veel voorkomende gebreken. De kunstmatige intelligentie wordt steeds ‘slimmer’ naarmate deze meer beelden analyseert.

Kort samengevat geeft de QuickBridgeScan de volgende voordelen:

 1. Samen – De inzet van QBS verlaagt de werklast van beheerders.
 2. Veiliger – Minder risico’s voor inspecteurs en weggebruikers.
 3. Slimmer – Risicogestuurde, op basis van objectieve informatie gevoede, instandhouding.
 4. Beter – Minder verrassingen, stremmingen en overlast.
 5. Frequenter – De frequentie van inspecties kan omhoog voor een intensieve bewaking van assets.
 6. Monitoring – De schade-ontwikkeling en snelheid worden in beeld gebracht.
 7. Centrale databank – Nieuwe kunstwerken worden eenvoudig opgenomen in de mogelijk te ontwikkelen databank voor de gehele infrastructuur, gericht op de beheeropgave van de toekomst.
 8. Prioritering en besluitvorming – Door het gebruik van objectieve en uniforme beelden, gaat de kwaliteit van besluitvorming omhoog.
 9. Budgettering – Door risicoanalyse en duidelijke prioritering wordt het onderhoudsbudget effectiever ingezet.

Samenwerking

De innovatie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met GeoZICHT en Sobolt. GeoZICHT is gespecialiseerd in gegevensinwinning met behulp van drones voor onder andere hoogwaardige 3D geodata, 360-graden luchtfotografie en de inspectie van industriële assets en civiele infrastructuur.

Sobolt is ervaren in het toepassen van state-of-the-art kunstmatige intelligentie algoritmen.

Infrastructuur

Hoe vitaal is onze infra? Vitale infrastructuur is dé basis voor een leefbaar en veilig sterk land. De infrastructuur in ons land behoort tot de...
Lees verder