Marc is sinds 2001 werkzaam bij Movares en sinds 2010 op regiokantoor Zuidoost. Hij heeft ruime ervaring in multidisciplinaire projecten binnen de diverse stadia van het ontwerp van civiele kunstwerken voor zowel wegverkeer als spoorwegverkeer en als technisch en coördinerend adviseur bij de realisatie van civiele kunstwerken.

In lijn met de veranderende marktomstandigheden van het beheer van civiele objecten, heeft Marc zich de laatste jaren ontwikkeld tot ervaren adviseur civiele constructies & assetmanagement. Hij ondersteunt landelijke en regionale opdrachtgevers en assetmanagers bij het uniformeren van werkwijzen en het efficiënter samenwerken tussen het strategische, tactische en operationele niveau. Met veel enthousiasme werkt hij samen met beheerders en assetmanagers om de vertaalslag te maken van de strategische beleidsplannen naar werkbare beheerplannen en onderhoudsconcepten op het tactische niveau. Door een groeiende complexiteit en eisen, veroudering van de assets en beperkte onderhoudsbudgetten komen de prestaties en conditie van de assets steeds meer onder druk te staan. Marc streeft naar een werkproces waarbij de beheerder of assetmanager een verantwoorde keuze kan maken tussen prestaties, risico’s en kosten van instandhouding of vervanging van de assets binnen het areaal op de langere termijn. De doelstelling daarbij is een optimalisatie van de Total Costs of Ownership (TCO) van het systeem waarbij een maximale betrouwbaarheid en beschikbaarheid, een hoge mate van duurzaamheid en een hoog veiligheidsniveau (RAMS) worden nagestreefd.

Marc is gepassioneerd, betrokkenheid en betrouwbaar. Hij haalt veel energie uit een goede onderlinge samenwerking en het gedreven overbrengen van kennis en kunde om te komen tot gedragen beheer- en onderhoudsprocessen. Marc is kritisch en levert een hoge kwaliteit binnen zijn adviezen en producten.

Projecten