Ons project

Inventarisatie bovenleidingen tramsystemen België

Als De Lijn willen we weten hoe het bovenleidingsysteem eruit ziet, wat waar ligt, hoeveel het is, maar ook in welke staat de verschillende objecten verkeren. Nu weten we dit niet, waardoor we geen goed onderbouwde beheer en onderhoud beslissingen kunnen nemen.

Op basis van goede AutoCad tekeningen is een pilot met de bovenleidingsystemen van Gent gestart om te komen tot een assetregister, waarin alle bovenleiding objecten uniek te identificeren zijn per locatie. Daarbij is GIS ook zeer belangrijk geweest om de Object-locatie gerelateerde data goed te verwerken.

Vraag van de opdrachtgever

Zomer 2019 belde Steven Maes naar Paul Tulp met de volgende vraag: “Kun jij ons helpen om de bovenleiding van de tramsystemen in België te inventariseren?” We willen in kaart brengen wat er aan bovenleiding is, want we weten niet wat we allemaal aan bovenleiding assets hebben. Ons doel is om uiteindelijk naar objectgericht proactief beheer te gaan. Waarbij we de objectinformatie via een objectenboom uit het nieuwe assetregister kunnen koppelen met de data vanuit SAP, zodat de decision making mogelijk is om te bepalen wanneer het optimale moment is om onderhoud te doen en inkoop gedaan moet worden.

Hierbij is het ook nodig om te komen tot een generieke werkmethode met de tekeningen: de opbouw van de tekeningen en het uniformeren van objecten over de bovenleidingsystemen heen.

Movares is gestart met een pilot voor Gent, zodat bewezen kan worden dat het werkt. Daarna wil De Lijn dit ook toepassen in Antwerpen en de Kustlijn.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft advies gegeven hoe bovenstaande vraag gefaseerd aangepakt kan worden. Daarnaast hebben ze de inventarisatie op onderstaande drie deelvragen uitgevoerd:

  • Hoe kan ik vanuit autocad tekeningen objecten in een database krijgen?
  • Kan ik dat via een geautomatiseerd proces doen?
  • Aan welke voorwaarde moeten de attributen in de tekeningen voldoen om dit efficiënt te doen?

Vervolg: Toetsen of wat buiten ligt overeenkomst met de tekeningen is het vervolg. Want je wil beslissingen nemen op wat er werkelijk buiten ligt en niet wat er op een tekening staat. Werkelijkheid en schematische weergave komen niet altijd overeen.

Innovatief

Voor De Lijn is dit de eerste stap in de maturity van de organisatie om de basis te leggen voor een assetmanagement organisatie. Dit is een flinke verandering en innovatie voor de organisatie.

Mogelijk in het vervolg (nu nog geen opdracht): op basis van kunstmatige intelligentie (AI) herkennen van assets die buiten opgenomen zijn en deze matchen met de in het assetregister opgenomen informatie.

Duurzaam

Als je niet weet wat je hebt aan assets en hoe het gestructureerd is en in welke staat het verkeert, dan ga je reactief onderhoud plegen i.p.v. proactief. Je gaat of te vroeg of te laat assets vervangen, waardoor je meer materiaal gebruikt dan je nodig hebt als je het vervangt op het optimale moment. Door dit project is het mogelijk om duurzamer om te gaan met je assets en minder materiaal te gebruiken!

LocatieGent
Periode2019 - Heden

Assetmanagement

We leggen voor u de verbanden tussen de drie organisatorische niveaus in Assetmanagement: strategisch, tactisch en organisatorisch.

Lees verder