Ons project

Fietsbrug Wilhelmina van Pruisen voldoet aan Machinerichtlijn

De oude houten Wilhelmina van Pruisen fietsbrug bij Hekendorp is vervangen door een stalen ophaalbrug met één klep. De brug is klein in zijn soort, maar wel een voorbeeldproject omdat hij op alle fronten voldoet aan de Machinerichtlijn. Wij verzorgden het technisch ontwerp voor opdrachtgever Ronald van der Marel van de gemeente. Aannemersbedrijf Damsteegt heeft de brug gebouwd. Deze samenwerking leidde tot grote tevredenheid van de gemeente Hekendorp.

De Wilhelmina van Pruisenbrug is een fietsbrug van 2,5m breed met een beweegbaar deel van 7,5m lang, over de Hollandse IJssel in Hekendorp. De oude brug was aan vervanging toe. Hiervoor in de plaats komt een bijzondere brug die elektromechanisch wordt aangedreven en waarbij scheepvaart de brug zelf zal bedienen. Detectiemiddelen en radars controleren de veiligheid rondom de brug, zodat er een veilige brugopening kan plaatsvinden.

Risicobeoordeling Machineveiligheid
Wij zijn door de gemeente gevraagd te adviseren op alle punten waar de brug aan moet voldoen om CE-markering te krijgen. Het gaat hierbij om geharmoniseerde normen zoals de constructieve eisen, elektrotechnische eisen en ook besturingstechnische en veiligheidseisen.

De risicobeoordeling Machineveiligheid is door ons opgesteld waarin we de gevaren op en rond de brug hebben vastgelegd. Deze gevaren worden beheerst met een breed scala aan maatregelen. Dit zijn constructieve, besturingstechnische, procesmatige, informatieve, organisatorische maatregelen.

Twee veiligheidsmaatregelen die hieruit voortkomen zijn:

  • Voorafgaand aan het openen van de brug wordt met meerdere radars gecontroleerd of de brug vrij is van personen en objecten. Wanneer er iets wordt gedetecteerd, gaat de brug niet open en wordt het openingsproces afgebroken.
  • Bij het sluiten van de brug wordt met infrarood detectoren gecontroleerd of de doorvaart vrij is van vaartuigen.

Het is de eerste keer dat deze radars worden toegepast bij een brug. Wij zijn trots op deze unieke brug in de Nederland.

Bijzonderheden
De Hollandse IJssel vormt bij Hekendorp de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Hekendorp ligt aan de Utrechtse kant, Boven-Haastrecht er tegenover ligt in Zuid-Holland. Al heel wat jaren zorgde een dubbele ophaalbrug voor de noord-zuidverbinding voor fietsers en voetgangers. Op het portaal van de nieuwe brug bevinden zich, elk aan één kant, de beide provinciewapens, en beide gemeentewapens.

LocatieHekendorp
Periode2020 - 2020
KlantGemeente Hekendorp

Infrastructuur

Lees verder

Natte Beweegbare Infra en Machineveiligheid

Movares biedt oplossingen voor vervoersproblemen bij kruisingen van vaar-, rail- en verkeerswegen zoals bruggen en viaducten.

Lees verder

Infrastructuur

Hoe vitaal is onze infra? Vitale infrastructuur is dé basis voor een leefbaar en veilig sterk land. De infrastructuur in ons land behoort tot de...
Lees verder