De provincies Noord- en Zuid-Holland signaleren een toename van geluidshinder langs provinciale wegen. Dat leidt tot meer gezondheidsklachten. Via een SBIR-subsidieregeling is het bedrijfsleven uitgedaagd om innovatieve oplossingen te ontwerpen om geluidshinder te reduceren. De GeluidVangrail van Movares ontving de Innovatieprijs. De GeluidVangrail is een eenvoudige oplossing die gebruik kan maken van een bestaande vangrail en het geluid tot 5 dB kan reduceren.

Vraag van de opdrachtgever

Bedenk een innovatieve oplossing voor de toenemende geluidshinder langs provinciale wegen.

Uitgevoerde werkzaamheden

De adviesgroep Geluid van Movares heeft de GeluidVangrail bedacht en Saferoad Nederland heeft deze op de markt gebracht. De GeluidVangrail is een combinatie tussen een vangrail en geluidsscherm. Het is een plaat die onder de vangrail wordt bevestigd, het geluid naar beneden reflecteert waar het wordt geabsorbeerd in de berm. Het voordeel is dat het én verkeer kan keren – de GeluidVangrail is voldoende flexibel om auto’s die tegen de vangrail aan botsen te keren – én dicht bij de bron het geluid afschermt.

Geluidsschermen zijn niet gebouwd om voertuigen te keren. Bovendien nemen geluidsschermen veel ruimte in, zijn kostbaar en vragen veel proceduretijd. Stil asfalt is relatief duur en raakt na verloop van tijd verzadigd. De GeluidVangrail is duurzaam omdat deze circa 30 jaar mee gaat. Nog een voordeel: de GeluidVangrail kan ook als extra toepassing ingezet worden op plekken waar al stil asfalt ligt en waar toch de norm wordt overschreden. Dit helpt overheden onder deze drempelwaarde te blijven.

Innovaties

De GeluidVangrail is een compleet nieuw ontwerp. Het is een verkeersveiligheidssysteem met geluidsreductie. Dit is een innovatieve en betaalbare oplossing die in het wegbeeld past en waarmee wegbeheerders kunnen voldoen aan de steeds strengere normen die gelden voor geluidshinder.

Duurzaam

De GeluidVangrail is zonder aanpassingen eenvoudig te monteren onder alle vangrailsystemen die aan de voorzijde zijn uitgebouwd zoals FL 2M- en VLP-constructies. Er is geen bouwvergunning nodig om het te plaatsen en de plaatsingstijd is relatief kort. Dit betekent minimale hinder voor de omwonenden en weggebruikers. Bovendien is het een duurzame oplossing omdat het dezelfde levensduur heeft als de vangrail, zo’n 30 jaar. Ter vergelijking: stil asfalt is relatief duur en raakt na verloop van tijd verzadigd.

Samenwerking

De adviesgroep Geluid van Movares heeft de Geluidvangrail bedacht. Saferoad Nederland heeft de GeluidVangrail op de markt gebracht.

Kenmerken van dit project

 
LocatieProvincies Noord- en Zuid-Holland
 
Periode2017 - Heden
KlantRijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)

Word jij onze nieuwe collega?

Kennisgebieden