Ons project

De stad als dagelijks evenement

De binnenstad van Utrecht is een bruisende bestemming voor inwoners uit de stad, regio en toeristen. Met jaarlijks ruim 3 miljoen bezoekers van evenementen de stad bijna een ‘dagelijks evenement’. Hoe zal het zijn na de coronacrisis? Hoeveel mensen zijn toelaatbaar in een gebied, hoe kun je de bewegingen stroomlijnen en hoe houd je de kosten voor veiligheid en leefbaarheid beheersbaar? Met al deze vragen in het achterhoofd hebben we samen met onze partners een ‘Druktemeter’ ontwikkeld om meer inzicht in en grip op de drukte te krijgen, gebaseerd op sensordata.

Drukte beter managen

Evenementen zoals de jaarlijkse Vrijmarkt, de Utrechtse marathon en een groot evenement als de Vuelta dragen bij aan de economie, de leefbaarheid en het imago van de stad. Grote evenementen hebben ook een keerzijde. Want hoe bewaak en stuur je na de Intelligente open-up de bezoekersstromen, wat zijn slimme bewegingspatronen en wat zijn de effecten op de lokale economie? Ook zijn aan evenementen toenemende kosten en risico’s verbonden voor de veiligheid en leefbaarheid. Samen met gemeente Utrecht, Centraal Bureau voor de Statistiek, uCrowds en de Universiteit Utrecht realiseert Movares een druktemeter om de toenemende kosten en risico’s op gebied van veiligheid en leefbaarheid, of het dichtslibben van toegangswegen te managen. Een dergelijke Druktemeter kan uitstekend ingezet worden bij grootschalige evenementen, maar ook bij ‘reguliere drukte’ zoals bijvoorbeeld koopzondagen. De Druktemeter biedt naast inzicht ook proactief een handelingsperspectief hoe te acteren in het geval van ongewenste drukte.

De stad live monitoren

De druktemeter innoveert op drie niveaus. Het monitort – geanonimiseerd – de beweging van mensen door de binnenstad op strategische plekken en met volle aandacht voor ethiek, privacy en (cyber)veiligheid. Hiermee kunnen we de stad live monitoren, proactief bijsturen en bovendien met live data een voorspellend karakter toevoegen aan onze crowd-simulatiemodellen. Deze druktemetingen worden vervolgens in relatie gebracht met nationale informatiebronnen zoals de OV-chipkaart en andere OV-data, temperatuur en neerslaginformatie. De Druktemeter stelt deze informatie beschikbaar via dashboards voor bijvoorbeeld Toerisme, Veiligheid, Shopping, Bereikbaarheid en Events.

We beginnen beheersbaar en klein door een afgebakend gebied inzichtelijk te maken. We zijn gestart met aggregatie van data uit Passantentellers, OV-chipkaart, achtergronddata en simulaties en hebben hiervoor een interactief dashboardontwikkeld, met de focus op mobiliteit. Daarna schalen we op naar andere relevante use cases.

Meerwaarde

De meerwaarde voor de betrokken partners wordt duidelijk tijdens een publieksevenement, maar ook bij de open-up na de coronacrisis. Voor het eerst zal de gemeente (live) inzicht over de bezoekersaantallen en -stromen verkrijgen. Ook kan met de Druktemeter de relatie tussen omzetgegevens van horeca en winkeliers en de drukte worden gelegd. Verder is het mogelijk om met simulaties te voorspellen hoe de drukte zich in de nabije toekomst (bijv. 15 min) zal evolueren. Zo kunnen tijdig maatregelen getroffen worden, zoals het afsluiten van een plein dat te vol dreigt te raken.

Bijzonderheden

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het innovatievoorstel ‘De stad als dagelijks evenement’ als een van de innovaties binnen het programma ‘digitale overheid’ gehonoreerd.

Samenwerking

Samen met onze partners, de gemeente Utrecht, Centraal Bureau voor de Statistiek, uCrowds en de Universiteit Utrecht ontwikkelen wij deze Druktemeter.

Innovatief

Er zijn meer Druktemeters, veelal gebaseerd op subjectieve waarnemingen van drukte. Locatie-eigenaren kunnen hier zelf aangeven hoe druk zij het vinden in ‘hun’ gebied. Onze methodiek gaat uit van objectieve data en geeft daarmee een zuiver beeld van drukte in relatie tot de beschikbare ruimte.

Lees ook:

Inzicht door simulaties in de anderhalve meter samenleving

Stadswerk magazine 01 2020 – Crowdsimulaties met REACH

LocatieUtrecht
Periode2020 - Heden
KlantGemeente Utrecht

Crowdsimulatie (Reach)

De coronaperiode leerde ons hoe belangrijk het is om de bewegingen van grote mensenmassa’s te kunnen simuleren. Maar… hoe voorspel je wat de bewegingen van…

Lees verder

Samen werkt het, ook voor voetgangers!

Voetgangers nemen een steeds belangrijkere plek in onze samenleving in. Mede doordat de woningbouw in binnensteden toeneemt en doordat veel binnensteden autoluw worden. Wat betekent...
Lees verder