Ons project

Simulatie Bezoekersstromen Paleis Het Loo

De afgelopen periode heeft er een grote verbouwing plaatsgevonden bij Paleis Het Loo. Vanaf medio april 2022 is het Paleis weer toegankelijk voor bezoekers. Het wordt mogelijk om vooraf een bezoekersreservering te maken via de website. Om bezoekers een goede beleving te geven, gaat Paleis Het Loo werken met tijdsvenster voor bezoekers, waarin elk kwartier een groep van bezoekers kan kiezen uit twee verschillende looproutes. Movares is gevraagd om een simulatie te maken van de bezoekersstromen en potentiële knelpunten in kaart te brengen.

Hoeveel bezoekers kunnen het paleis bezoeken?

De hoofdvraag van de opdrachtgever is: hoeveel bezoekers kunnen het Paleis bezoeken op een klantvriendelijke, prettige en veilige manier? Wij hebben onderzocht wat het effect op wachttijden en doorstroming is in het gebouw gegeven het aantal bezoekers. Denk aan de volgende werkzaamheden:

  • Toetsen of voorziene knelpunten ook daadwerkelijk optreden en indien ja, advies te geven over mogelijke oplossingen.
  • Toetsen of het toelaten van meer bezoekers (na de lange periode van verbouwing) ook mogelijk is.
Middels het simulatie onderzoek van Movares hebben we onderzocht hoeveel bezoekers we op comfortabele, prettige en uiteraard veilige manier kunnen ontvangen in het paleis. De beschikbare visualisatie maakt het inzichtelijk en geeft ons vertrouwen!
Paleis het Loo

Aangedragen advies:

Voor de visualisatie gebruiken wij 3D-modellen van de omgeving en het gebouw. Op basis van dit model definiëren we beloopbare gebieden. Door dit te combineren met verwachtte bezoekersaantallen analyseren we (mogelijke) knelpunten. Vervolgens onderzoeken we de effectiviteit van voorgestelde maatregelen.

Ter beoordeling van de resultaten en scenario´s zijn er normen en richtlijnen beschikbaar wat betreft toegestane dichtheden, doorstroomsnelheid en acceptabele ´wachttijd´, gebaseerd op eerdere projectervaringen en relevante literatuur.

LocatieApeldoorn
Periode2022 - 2022
KlantPaleis het Loo

Crowdsimulatie (Reach)

De coronaperiode leerde ons hoe belangrijk het is om de bewegingen van grote mensenmassa’s te kunnen simuleren. Maar… hoe voorspel je wat de bewegingen van…

Lees verder

Samen werkt het, ook voor voetgangers!

Voetgangers nemen een steeds belangrijkere plek in onze samenleving in. Mede doordat de woningbouw in binnensteden toeneemt en doordat veel binnensteden autoluw worden. Wat betekent...
Lees verder

Mobiliteit

Kunt ú nog eenvoudig van A naar B? Vrijwel iedere Nederlander verplaatst zich elke dag. Met de fiets, de auto, het openbaar vervoer of te...
Lees verder

Gerelateerd nieuws & publicaties