Samen werkt het, ook voor voetgangers!

Voetgangers nemen een steeds belangrijkere plek in onze samenleving in. Mede doordat de woningbouw in binnensteden toeneemt en doordat veel binnensteden autoluw worden. Wat betekent dit voor de inrichting van de openbare ruimte en het beheer en onderhoud daarvan? Hoe ontwikkel je veilige voetgangersroutes die logisch met elkaar verbonden zijn? En hoe kun je als gemeente anticiperen op extra voetgangersstromen bij evenementen? Wanneer we samen met u deze vraagstukken oppakken, komen we tot mooie en gedragen oplossingen.

Integrale analyse

Als adviseurs kijken wij altijd naar het geheel. Naar de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid, maar ook naar het comfort. Of mensen lopend onderweg zijn naar school of werk, winkelen of vanaf een parkeerplaats of OV-halte naar hun bestemming lopen, iedereen moet zich comfortabel en veilig kunnen verplaatsen. Door gebruik te maken van data, modellen en innovaties komen we samen tot passende ontwerpen: efficiënt, betaalbaar en duurzaam. 

Visualisaties

Om u een goed beeld te geven van de mogelijkheden, gebruiken wij visualisaties in 3D. De beleving is hierdoor zo realistisch mogelijk. Waar nodig zetten we augmented of virtual reality in zodat de verschillende mogelijkheden, eventuele knelpunten en oplossingen direct zichtbaar zijn.

Crowd simulatie

Om voetgangersbewegingen te visualiseren en om de veiligheid te kunnen garanderen is crowd simulatie een handige tool. We hebben zelf diverse crowd-simulatiemodellen ontwikkeld. Op basis van deze modellen kunt u de nodige beheersmaatregelen nemen om het (verblijfs)comfort en de veiligheid te optimaliseren. 

Samen werkt het!

Voor welke oplossing u ook kiest, ze hebben allemaal impact op de buitenruimte. Daarom is het belangrijk goed af te stemmen met beheerders, bewoners en belanghebbenden, zoals winkeliers en organisatoren van evenementen. Door onze integrale aanpak creëren we samen met u draagvlak. Samen werkt het!