Fabian Wegewijs gelooft in een leefbare stad en de onmisbare rol die openbaar vervoer hier in speelt. Zijn ultieme droom is het realiseren van een compleet auto vrije stad, in zijn ogen het toppunt van leefbaarheid. OV vormt daarvoor een middel, geen doel op zich. Openbaar Vervoer voor, door en ook van mensen. Fabian stelt de belangen van de reiziger voorop en weet van daaruit voor iedereen een positief resultaat te bereiken. Hij heeft brede ervaring met zowel exploitatie van openbaar vervoer, als met de verkeerskundige inpassing op grote schaal en kleine schaal (van een mega knooppunt als Utrecht Centraal, Park+Ride en HOV-infrastructuur, tot de bushalte in de wijk). Hij beziet openbaar vervoer liefst in de brede context van duurzame mobiliteit en stedelijke ontwikkeling.

Projecten