Anoek werkt als adviseur ecologie aan grote infrastructurele projecten, veelal langs het spoor of langs wegen. Binnen deze projecten verzorgt zij de check op natuurwaarden door quickscans uit te voeren en nader onderzoek te doen naar beschermde soorten. Naast natuurwetgeving adviseert Anoek onze opdrachtgevers ook over natuur inclusief bouwen. Het belang van de natuur in bouwprojecten, voornamelijk in stedelijke gebieden, wordt steeds groter. Met name op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie zijn er nog belangrijke stappen te maken en daar draagt Anoek actief aan bij. Dit doet zij door haar kennis over natuur met anderen te delen in de vorm van gastlessen en lunchwandelingen.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten