Milieu en Ecologie

Meer informatie

De natuur staat onder druk. Auto- en spoorwegen doorsnijden het landschap en maken in inbreuk op het natuurlijke leefgebied van flora en fauna. Natuur en infrastructuur lijken elkaars tegenpolen, maar hoeven dat niet te zijn. Wilt u een ruimtelijk of infrastructureel project uitvoeren én daarbij de kansen voor de natuur optimaal benutten? Dan is grondige kennis van ecologie en milieu op een aantal essentiële momenten zeer gewenst.

Milieu

Het welslagen van een werk of project (financieel, planning en procedures) en de aanpak van onvoorziene situaties hangt af van het op juiste wijze omgaan met de milieukundige kwaliteit van zowel de bodem als de grondstromen bij het grondverzet. Snel en doeltreffend milieukundig bodemonderzoek en een integraal en praktisch advies is ons devies. De kracht van Movares ligt in het op het werk en de wet en regelgeving afgestemde wijze efficiënt aanpakken van bodemverontreiniging en hergebruik van grond. Voor het gehele traject van verkennend bodemonderzoek, NEN 5740 en BRL2000, bodemsanering met begeleiding BRL 6000 tot nazorg kunt u bij ons terecht.

Ecologie

Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie van gebouwen of om de aanleg van een weg of spoor, ecologie is geborgd in de Nederlandse wetgeving. Zo is in de Wet natuurbescherming vastgelegd hoe de natuur moet worden beschermd. Ook in provinciale regelgeving is veel aandacht voor natuurbehoud. Door alle kennis te bundelen kunnen wij plannen en maatregelen maken om de kansen voor natuur optimaal te benutten. Onze ecologische kennis, gecombineerd met kennis van ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen, bieden een optimale garantie voor een goede inbedding van de ecologie binnen uw project.