Voor beheerders en projectontwikkelaars is het belangrijk inzicht te hebben in de milieu en geotechnische aspecten van de bodem. Movares kan u helpen dit inzicht te krijgen. Ook voor landmeetkundige metingen en het inmeten van bebouwing, constructies en terreinen kunt u bij ons terecht.

De veldwerkers van Movares zijn gespecialiseerd in het plaatsen van handboringen en peilbuizen voor het bepalen van de grond- en de grondwaterkwaliteit en de bodemopbouw. Deze specialisten zijn gecertificeerd voor:
• BRL2000 (grond); VKB-protocollen 2001 (landbodem), 2002 (grondwatermonstername), 2003 (waterbodem), 2018 (asbest in bodem) BRL2018 (asbest)
• BRL6000 (bodemsanering); VKB-protocol 6001
• Landmeetkundige metingen met behulp van Total Station en GPS (ProRail richtlijn RLN00296)
• Geluidmetingen
• Trillingsmetingen
• Terreinverkenningen
• Lokaliseren en inmeten van kabels en leidingen
• Begeleiding transport grondstoffen

Veiligheid is van groot belang. Veiligheidspersoneel waarborgt de veiligheid van de veldwerkers door bijvoorbeeld te waarschuwen voor aankomend treinverkeer. Onze deskundigen onderzoeken ook of er explosieven in de bodem kunnen zitten. Als dat het geval is moet een boorput één of enkele meters worden verschoven.

Movares heeft een uitgebreid netwerk en is ervaren in het coördineren van veldwerkzaamheden met diverse externe partijen, met name in de complexe spooromgeving. Wij kunnen u onder andere bijstaan met de volgende zaken:
• Graafvergunningen (oude procedure 4085)
• Klic-meldingen
• Buitendienststellingen
• V&G-plannen
• Kabelaanwijzingen

Na afloop van de veldwerkzaamheden worden de gegevens visueel gemaakt in boorstaten en tekeningen. De meetgegevens worden aangeleverd in het format van uw wens.