MER-studie

Milieu Effect Rapportage zegt het eigenlijk al: een MER is een onderzoek naar de gevolgen voor de mens, voor planten en dieren, het landschap, voor lucht, water en bodem, en voor wat er in de bodem zit: archeologische vindplaatsen. In de MER worden effecten voor bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, het geluid en het bodemmilieu zichtbaar gemaakt. Op die manier kunnen de gevolgen worden meegewogen bij het definitieve besluit waar bijvoorbeeld de weg precies moet komen te liggen, hoe die weg moet worden aangelegd en hoe het milieu zo goed mogelijk beschermd kan worden.

Tracé-studie

Dat betekent dat niet alleen naar de effecten op het milieu wordt gekeken. Ook andere belangrijke zaken worden in het onderzoek betrokken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gevolgen voor zaken als wonen, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, lokale en regionale bedrijvigheid etc. Ook het kostenaspect is een belangrijk onderdeel van de gecombineerde MER- en Tracé-studie.