Ons project

Groot onderhoud beweegbare bruggen vaarweg 5 en Doesmolenbrug

De Provincie Zuid-Holland wil in 2018 groot onderhoud uit laten voeren aan drie beweegbare bruggen; de Spanjaardsbrug, de Zijlbrug en de Doesmolenbrug. De Spanjaardsbrug is een monumentale ophaalbrug en is al 85 jaar oud. De brug is onderdeel van een drukke fietsverbinding van Leiderdorp naar Leiden. De Zijlbrug is een basculebrug van circa 50 jaar oud en ligt in de Leidse Ring Noord. De Doesmolenbrug is jonger en een basculebrug in de provinciale weg N446.

Vraag van de opdrachtgever

De Provincie Zuid- Holland wil groot onderhoud uitvoeren aan de drie bruggen. Het doel van het groot onderhoud is de bruggen weer laten voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, maar ook de bruggen voorzien van het nieuwste type brugbesturing. In samenhang met de leeftijd van de bruggen en vooral de monumentale status van de Spanjaardsbrug is dat een uitdagende opgave.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares staat de Provincie bij bij het realiseren van de genoemde doelstelling. Movares voerde daarvoor alle benodigde activiteiten uit, zoals o.a.:

  • het in kaart brengen van de te nemen maatregelen in het kader van groot onderhoud door inspecties op locaties
  • het uitvoeren van onderzoeken om alle randvoorwaarden voor de uitvoering en het ontwerp van eventuele aanpassingen in kaart te brengen
  • het opstellen van een referentieontwerp voor het groot onderhoud op basis van de resultaten van de inventarisatie en het onderzoek
  • het opstellen van een UAV-GC-contract
  • het begeleiden van de aanbesteding
  • het begeleiden van de uitvoering met systeemgerichte contractbeheersing

Bijzondere aandacht ging uit naar:

  • het doen van herberekeningen aan de benodigde versterking van de geklonken constructie van de Spanjaarsbrug en het begeleiden daarvan
  • het ontwerp van een nieuwe technische ruimte en nieuwe afsluitboomkasten, die recht doen aan het monumentale karakter van de Spanjaarsbrug
LocatieLeiden
Periode2016 - Heden
Klantprovincie Zuid-Holland

Milieu en Ecologie

Een zorgvuldige en slimme milieu strategie op basis van milieukundig bodemadvies en NEN5740 bodemonderzoek kan bij het gebruik en de ontwikkeling van onze leefomgeving niet meer ontbreken.

Lees verder

Natte Beweegbare Infra en Machineveiligheid

Movares biedt oplossingen voor vervoersproblemen bij kruisingen van vaar-, rail- en verkeerswegen zoals bruggen en viaducten.

Lees verder

Veiligheidsmanagement en RAMS

Movares combineert de kennis en ervaring van een grote hoeveelheid RAMS-methoden met inhoudelijke kennis van technische systemen en hun gebruik.

Lees verder