In 2021 treedt de Omgevingswet, waarin 26 wetten worden samengevoegd, in werking. De regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu verandert drastisch. De ontwerpteksten van de recent gepubliceerde AMvB’s (Algemene Maatregelen van Bestuur) laten een gedetailleerde uitwerking van de wet zien.

Duidelijk is dat de Omgevingswet tot doel heeft de cultuur, werkwijzen, houding en gedrag binnen het omgevingsrecht te veranderen. Dit geldt voor alle partijen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving: niet alleen voor gemeenten, maar ook voor andere bestuursorganen en voor inwoners en bedrijven. De overheid zal steeds meer een rol moeten gaan spelen in processen die plaatsvinden in de maatschappij.

Maurice van Rooijen, innovatiestrateeg bij Movares, werd tijdens de Landelijke Omgevingsmanagementdag gevraagd naar zijn visie op de Omgevingswet. Lees het artikel op PlatformOmgevingsmanagement.nl.

In dialoog met…
Movares is in dialoog met belangrijke uitdragers van het gedachtegoed van de Omgevingswet. We hebben oog voor de reikwijdte van de veranderingsopgave en vinden het belangrijk kennis en ervaring te delen. De komende periode is er regelmatig een nieuwe dialoog te lezen. Elke dialoog gaat vergezeld van een stelling waarop u kunt reageren (via LinkedIn of via omgevingswet@movares.nl).