Ons project

Kadeverlaging Scherpekamp

Bij heel hoog water is de waterstand in het Pannerdensch kanaal te hoog. Door de (zomer)kade te verlagen stroomt het water eerder over de kade naar de uiterwaarden. Dit geeft ruimte voor het water in de rivier: de waterstand wordt daar dan circa10 cm lager. Bijzonder is dat dit het laatste Ruimte voor de Rivier project is. Met dit programma geeft Rijkswaterstaat op 30 plekken in Nederland rivieren meer ruimte om de kans op overstromingen te verkleinen.

Vraag van de opdrachtgever

Rijkswaterstaat heeft Movares gevraagd voor het advies en ontwerp van de maatregelen van de kadeverlaging. Wij zorgen voor de procedures (SNIP besluitvorming & vergunningen), bereiden de aanbesteding voor en begeleiden de uitvoering.

Uitgevoerde werkzaamheden

We hebben onder meer de SNIP3 nota met bijbehorende stukken (o.a. ontwerp) geleverd.

Bijzonderheden

De planning voor dit project is zeer krap, mede door een wijziging in de aangeleverde voorkeursvariant.

Samenwerking

In dit project werken we samen met Land-id uit Arnhem, adviesbureau voor water, ruimtelijke kwaliteit en erfgoed.

LocatieHuissensche Waarden, aan het Pannerdensch kanaal
Periode2016 - 2017
KlantRijkswaterstaat

Geotechniek

Movares geeft kwalitatief, hoogwaardig advies en verleent diensten op het gebied van geotechniek.

Lees verder

Milieu en Ecologie

Een zorgvuldige en slimme milieu strategie op basis van milieukundig bodemadvies en NEN5740 bodemonderzoek kan bij het gebruik en de ontwikkeling van onze leefomgeving niet meer ontbreken.

Lees verder

Wegen

Movares werkt aan integrale projecten en zoekt naar een geschikte oplossing; een doordacht verkeerskundig wegontwerp, een zorgvuldige landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van wegen en kunstwerken.

Lees verder