Vergunningen

Wie wilt bouwen of verbouwen heeft daarvoor verschillende vergunningen nodig. De complexiteit van het te realiseren werk, de steeds veranderende wetgeving en het binnen kort tijdsbestek realiseren van projecten maakt het verkrijgen van publiekrechtelijke verplichtingen zoals een vergunning tot een complexe aangelegenheid. Zowel goed georganiseerde interne afstemming als afstemming met de diverse betrokkenen is hierbij cruciaal.

Publiekrechtelijke verplichtingen zijn vergunningen, meldingen, ontheffingen, vrijstellingen en verzoeken. Binnen Movares houdt de discipline Vergunningen zich bezig met alle publiekrechtelijke toestemmingen die u nodig heeft om uw project te kunnen realiseren. Wij hebben hiervoor de expertise en jarenlange ervaring in huis. Dit neemt u veel zorgen uit handen.

Transparant en betrouwbaar

Tijdens het proces weet u precies waar u aan toe bent. We bewaken de voortgang van de vergunningaanvragen in het Vergunningen Management Systeem (VMS). Hiermee kunnen we tijdig de aanvragen opstellen, de procedure bewaken en de naleving van de vergunningvoorschriften. Zo blijft het vergunningenproces transparant, voorspelbaar, betrouwbaar en beheerst.

Pro-actief

Wij werken in dit alles projectmatig, op basis van de principes van PRINCE 2. Al in een vroeg stadium betrekken wij de omgeving bij het project om vertraging in het formele traject te beperken. Op regelmatige basis overleggen wij met de omgevingsmanager en de vergunningaanvrager. Door onze pro-actiever werkwijze, denkend vanuit de belangen van alle stakeholders, zijn we in staat snel eventuele knelpunten te onderkennen en op te lossen.