Ons project

Overwegsimulator

Hoewel overwegen in Nederland steeds veiliger zijn geworden wil ProRail de veiligheid nog verder verbeteren. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een persoon vast komt te zitten tussen de bomen van de spoorwegovergang. In het verleden is gebleken dat het in dit soort gevallen niet altijd duidelijk is waar mensen in dit geval veilig zouden kunnen blijven staan. Op sommige overwegen is het mogelijk om tussen de sporen in een relatief veilige zone te blijven staan.

Specialist 3D-Visualisatie en Simulatiegiel.swager@movares.nl +31 (0)6 - 28 37 87 82

Vraag van de opdrachtgever

ProRail onderzoek doen naar gedrag op een overweg waarvan de bevloering aangepast is qua markeringen en belijning zodat het duidelijker is voor gebruikers welke zone’s van een overweg veilig zijn bij het passeren van een trein.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares ontwikkelde een simulator voor gedragsonderzoeksimulatie. In de simulator wordt gebruik gemaakt van virtual reality en de FAME3d-rijsimulator van Movares. Er zijn twee simulatiemodellen, één voor voetgangers en fietsers en één voor auto’s en scootmobielen ontwikkeld. Voor de voetgangers en fietsers wordt gewerkt met de HTC vive Virtual Reality bril.
De simulator is geschikt gemaakt voor het gebruik door meerdere testpersonen uit verschillende doelgroepen. Daarvoor is in de simulator een uitgebreid en gedetailleerd 3D-model van de omgeving geplaatst rondom vijf verschillende overwegen. Deze simulatie is compleet met voetganger- en verkeerssimulatie die dynamisch reageert op de gebruiker. Hierdoor krijgt de proefpersoon echt het idee dat hij in een realistische omgeving bevindt.
Door middel van een aantal voorgedefinieerde scenario’s kunnen verschillende overwegontwerpen worden getest bij verschillende doelgroepen en onder verschillende omstandigheden (dag/nacht, weerstypes en verkeerssituatie). Hiermee is het mogelijk om op een veilige manier virtueel te testen of het ontwerp voldoet, waar mogelijke verbeterpunten liggen en of het ontwerp geschikt is voor een praktijktest. Hiermee worden niet alleen kosten bespaard in de onderzoeksfase maar wordt de veiligheid gewaarborgd en wordt de opdrachtgever ondersteund in de onderbouwing van de genomen beslissingen.

Innovatie een van onze pijlers

Innovatief aan de overwegsimulator is het gebruik van zowel een rijsimulator, voetgangerssimulator en scootmobielsimulator voor het testen van een nieuw overwegontwerp. In de simulatoren wordt gebruik gemaakt van de nieuwste Virtual Reality-technieken. Met de simulatoren kan het ontwerp op een veilige manier worden getest bij verschillende doelgroepen. Dit zou zonder simulator zeer moeilijk zijn omdat het lastig zou zijn om de veiligheid op de overweg te garanderen.

LocatieUtrecht
Periode2016 - Heden
KlantProRail

Visuals

De afdeling Visuals van Movares ondersteunt u met maatwerkoplossingen bij onderzoek, toetsing of het creëren van draagvlak door middel van visualisatie en simulatie.

Lees verder