Ons project

Uithoflijn

Het vervoersvraagstuk in dit project in Utrecht concentreert zich op de grote aantallen studenten die dagelijks in de spitsuren reizen op een tracé dat voor een belangrijk deel door dichte bebouwing loopt. Het gaat hier om de verbinding tussen het Centraal Station en de universiteitswijk de Uithof. De inzet van Light Rail (tram) zorgt voor kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer, met een hoge vervoerscapaciteit en een geringe impact op de luchtkwaliteit.

Uitgevoerde werkzaamheden

 • Het maken van het Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO) van de tramverbinding, inclusief spoor, bovenleiding; tractievoeding, kunstwerken etc. middels functioneel integraal systeemontwerp. Dit ontwerp wordt gerealiseerd in nauw overleg met de regionale vervoerders en betrokken stakeholders;
 • Advisering en management op het gebied van conditionering en omgeving (vergunningen, kavels en leidingen, milieu, geluid, elektromagnetische beïnvloeding (EMC), trillingen;
 • Advisering en ontwerp van 750V tractievoeding;
 • Advisering in bestuursplanprocedures;
 • Het opstellen van kostenramingen;
 • Opstellen en uitvoeren van risicomanagement;
 • Opstellen en uitvoeren van Safetymanagement;
 • Overleg voeren met betrokken stakeholders als de Gemeente Utrecht, Bestuur Regio Utrecht (BRU), Universiteit Utrecht en bewoners.
 • In samenwerking met opdrachtgever opstellen van contractdocumenten
 • Het toetsen van aannemersdocumenten / ontwerp
 • Het begeleiden van de uitvoering
 • Wegontwerp van alle kruisende wegen

Samenwerking

Infrastructure & Transport Consultants Utrecht BV (ITC-Utrecht)

LocatieUtrecht
Periode2008 - 2018
KlantBestuur Regio Utrecht

Safety case

Of het nu gaat om de bouw van een nieuwe spoor- tram- of metrobaan, of om het ontwikkelen van een nieuw systeem binnen railinfrastructuur, er is altijd een bewijs van veiligheid (safety case) nodig.

Lees verder

Procesmanagement

Movares levert procesmatige, inhoudelijke en projectmatige advisering in alle projectfasen, van initiatief tot realisatie en exploitatie voor zowel publieke als private opdrachtgevers.

Lees verder

Projectmanagement

Movares biedt u deskundig projectmanagement bij complexe vraagstukken en multidisciplinaire projecten.

Lees verder

Veiligheidsmanagement en RAMS

Movares combineert de kennis en ervaring van een grote hoeveelheid RAMS-methoden met inhoudelijke kennis van technische systemen en hun gebruik.

Lees verder

Visuals

De afdeling Visuals van Movares ondersteunt u met maatwerkoplossingen bij onderzoek, toetsing of het creëren van draagvlak door middel van visualisatie en simulatie.

Lees verder

Wegen

Movares werkt aan integrale projecten en zoekt naar een geschikte oplossing; een doordacht verkeerskundig wegontwerp, een zorgvuldige landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van wegen en kunstwerken.

Lees verder