GIS

Kaarten, data en mensen verbinden om snelle en slimmere beslissingen te kunnen nemen. Dat kan met GIS, het Geografisch Informatie Systeem. Movares heeft veel verschillende disciplines in huis en bijna al onze projecten hebben een geografische component. Of het nu gaat om inspectiegegevens, informatie over assets of over projectinformatie van multidisciplinaire projecten. We combineren data met kaarten van de desbetreffende locaties en maken analyses die vaak nieuwe informatie opleveren. Nieuwe inzichten die zeer bruikbaar zijn bij het nemen van beslissingen.

GIS-analyses

De kracht van GIS is de mogelijkheid om verschillende informatiebronnen op grond van de geografische locatie bij elkaar te zetten en deze vervolgens te analyseren. De data wordt dusdanig opgeslagen dat hier met verschillende GIS-tools analyses op kunnen worden gedaan, zoals het doorrekenen van onderhoudsscenario’s. Dit levert inzichten op die met alleen ’losse’ plaatjes en documenten nooit verkregen kunnen worden. Deze nieuwe inzichten helpen bij het nemen van beslissingen. Bijvoorbeeld wat nodig is om de komende jaren geluidshinder te voorkomen. Of wanneer assets of onderdelen vervangen moeten worden om het functioneren van een weg, spoorlijn of kunstwerk te garanderen.

Elk project een passende GIS-oplossing

Met GIS wordt geografische informatie gegenereerd, gevisualiseerd, bewerkt en geanalyseerd. Van geluidsgolven, conditiemonitoring, de aanleg van kabels en leidingen of het analyseren van hittestress. Alle data slaan wij direct digitaal op, op een centrale plek. Deze informatie combineren onze experts met diverse kaarten zoals luchtfoto’s, overige satellietdata, gegevens over bewonersaantallen, woon-werkverkeer en bestemmingsplannen. Dit doen we met bestaande GIS-applicaties maar ook met zelf ontwikkelde applicaties. Door de verschillende informatielagen te combineren hebben onze opdrachtgevers in één oogopslag informatie beschikbaar over een specifiek gebied wat hen helpt bij het nemen van beslissingen.

Inspectie
GIS-apps zijn uitermate geschikt als inspectietool. De informatie kan direct worden opgeslagen in een GIS-server en gedeeld via dataportalen. Opdrachtgevers kunnen via een webapplicatie meekijken met de data die zijn verzameld tijdens de inspecties en zijn zo steeds op de hoogte van de voortgang van de inspecties en/of het inspectieresultaat.

Data delen
Via een webapplicatie is het eenvoudig de informatie te delen met een breed publiek binnen en buiten het bedrijf. GIS-data kunnen binnen zo’n webapplicatie geraadpleegd worden met het gemak van bijvoorbeeld Google Maps. Hierdoor kunnen onze projectteamleden maar ook onze opdrachtgevers zelf tot inzichten komen zonder dat ze daar GIS-kennis en/of software voor nodig hebben.

Inzicht en overzicht
In multidisciplinaire projecten geeft GIS inzicht in en overzicht van de verschillende disciplines in het project. Door onze multidisciplinaire aanpak hebben GIS-experts van Movares ruime ervaring in uiteenlopende disciplines en onderwerpen. Met hun brede interesse en kennis zijn zij in staat om uiteenlopende vraagstukken in een ruime context te beschouwen.