Dynamica en modellering

Trillingshinder is een actueel probleem. Zo blijkt uit onderzoek van het RIVM dat ruim 250.000 Nederlanders ernstige hinder ondervinden van trillingen veroorzaakt door treinverkeer. En ook ander verkeer zorgt voor trillingen, evenals bouwactiviteiten. Movares heeft alle expertise in huis om complexe vraagstukken rond dynamische belastingen en trillingen te beantwoorden. Of het nu gaat om trillingen door treinverkeer, het effect van golfbelasting op dijken of afgestraald geluid van stalen bruggen.

Welk effect heeft een intensiever gebruik van het spoor of de aanleg van een busbaan op de trillingen in de omgeving? Leidt een trillingsbeperkende maatregel tot voldoende reductie? Kan een aannemer funderingspalen heien zonder schade aan omliggende bebouwing? Hoe moet een vistrap worden ontworpen om ‘aangenaam’ zwemwater voor de passerende vissen te creëren. Ontstaan er hinderlijke luchtstromingen in een tunnel wanneer er een trein inrijdt. En zijn de perronkappen van station Groningen bestand tegen aardbevingen met een kracht van 5 op de schaal van Richter? Met dit soort vragen over dynamische belastingen houdt de groep Dynamica en modellering van Movares zich bezig.

Berekenen, meten en monitoren

Voor het beantwoorden van deze vragen gebruiken we onder andere het rekenmodel VibraDyna. Met dit zelfontwikkelde model kunnen we uiterst nauwkeurig berekenen hoeveel trillingen verschillende ‘bronnen’ – denk aan allerlei categorieën treinen, bussen en trams – in nabijgelegen gebouwen veroorzaken. We hebben ook de kennis en ervaring om snel en efficiënt ter plaatse trillingsmetingen uit te voeren. Daarvoor maken we gebruik van eigen meetcomputers, trillingssensoren en bijvoorbeeld videocamera’s. Daarnaast zijn we expert in het monitoren van bouwwerkzaamheden. Voor elk project ontwikkelen we in overleg met betrokken partijen een meet- en monitoringplan. Vervolgens voeren we tijdens de bouw metingen uit met onze bedrijfszekere stand-alone monitoringssystemen.

Computermodellen

Een ander specialisme is modellering. Als vraagstukken heel complex zijn, ontwikkelen onze modelleringsdeskundigen computermodellen, waarmee we vooraf scenario’s kunnen doorrekenen. Dat doen we bijvoorbeeld bij vragen over afgestraald geluid, dat ontstaat door trillingen van constructies, zoals een stalen brug waarover een trein rijdt. Verder kunnen we partijen ondersteunen en adviseren die te maken hebben met aardbevingen.

Spoorzone Amersfoort

Spoorzone Amersfoort