Soms zijn vraagstukken zo complex, dat het oplossen ervan alleen lukt door de werkelijkheid na te bootsen in een model en vervolgens met dit model simulaties en experimenten te doen. Movares past deze techniek geregeld toe, bijvoorbeeld om ingewikkelde trillingsbeperkende maatregelen door te rekenen of te bepalen hoeveel afgestraald geluid het trillen van een stalen brug veroorzaakt.

Blijft een constructie intact na een botsing? Hoe sterk moet dijkbekleding zijn om niet te beschadigen door langdurige golfbelasting? En hoe optimaliseer je een vistrap voor vissen die behoefte hebben aan traag stromend water? Voor dit soort vragen over dynamische belastingen zijn geen pasklare antwoorden beschikbaar. Vuistregels en eenvoudige berekeningen houden bijvoorbeeld vaak onvoldoende rekening met allerlei niet-lineaire effecten. Voor de beantwoording zijn we daarom meestal aangewezen op computermodellen.

Breed scala aan modellen
We gebruiken verschillende modellen om complexe situaties na te bootsen. Het betreft onder andere eindige-elementenmethodes (FEM), randelementenmethodes (BEM) en stromingsmodellen (CFD). Hiervoor passen we diverse softwarepakketten toe, zoals ANSYS, LS-DYNA, Plaxis 3D, CFX en Matlab. Ook maken we gebruik van een aantal in huis ontwikkelde dynamische belastingsmodellen. Met deze modellen en software hebben we voor adviestrajecten berekeningen en simulaties gedaan over een breed scala aan onderwerpen, zoals:

  • Het effect van maatregelen om trillingen te reduceren;
  • Interactie tussen wiel en rails bij wissels en overgangsconstructies;
  • De impact op constructies van botsingen, aardbevingen en explosies;
  • De effecten van wind- en waterbelastingen;
  • Bodembelasting en zetting van constructies;
  • Bewegende systemen en deeltjes. Denk aan erosie van bovenleidingen en de stabiliteit van een ballastbed;
  • Afgestraald geluid van constructies zoals bruggen.