Ons project

Trillingsonderonderzoek Betuweroute

Ten behoeve van het Tracébesluit (TB) voor de Betuweroute is in 1992 een MER opgesteld om de milieueffecten van de Betuweroute in kaart te brengen. In 2011 is deze MER geëvalueerd, onder meer met behulp van trillingsmetingen in woningen. Uit een analyse van de trillingsmetingen en gegevens van meettreinen blijkt dat er sprake is van zettingsverschillen in de spoorbaan. Ook de aansluiting tussen een kunstwerk en de aardebaan kan door zettingsverschillen niet optimaal zijn. Deze zettingsverschillen zorgen voor een toename van de trillingen. In 2015 tot 2017 worden de zettingsverschillen in de baan weer gereduceerd.

Vraag van de opdrachtgever

ProRail heeft Movares gevraagd om te onderzoeken wat het effect is van het reduceren van deze zettingen op de trillingen in woningen langs de Betuweroute.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares voert metingen uit op een aantal locaties langs het spoor. Hierbij meet Movares gedurende enkele maanden voor en na aanpassing van het spoor. Met behulp van de meetresultaten en de resultaten van meettreinen stellen wij een model op om een relatie te leggen tussen de gemeten trillingen en zettingen. Met behulp van dit rekenmodel en de meetgegevens van treinen kan vervolgens voor de gehele Betuweroute worden bepaald of het reduceren van de zettingen tot voldoende trillingsreductie in woningen leidt, en hoe langdurig dit effect is.

Periode2016 - 2016
KlantProRail

Dynamica en modellering

Movares heeft een brede expertise op het gebied van trillingsmetingen, het beoordelen van trillingshinder en -schade door (rail)verkeer en bouwwerkzaamheden.

Lees verder