In de Uithof gaat het project Nieuwe Huisvesting VWS/RIVM gerealiseerd worden. In dit gebouw worden diverse laboratoriumruimten gerealiseerd. Voor een goede basisfunctionaliteit in de laboratoria is voor het aspect trillingen de VC-C trillingen eis geformuleerd. De aannemerscombinatie van de nieuwe huisvesting zal in hun ontwerpen moeten aantonen dat de laboratoria voldoen aan de VC-C trillingen eis.

Consultant Dynamica en Modelleringherke.stuit@movares.nl+316 - 51 13 90 45

Vraag van de opdrachtgever

Op dit moment voldoet het ontwerp nog niet aan deze trillingseis. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daarom Movares gevraagd het ontwerp van het Consortium MEET te toetsen ten aanzien van externe trillingsbronnen, zoals de geplande tram, door middel van trillingsberekeningen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft vele jaren ervaring op het gebied van het simuleren van trillingen met rekenmodellen. Movares heeft een complex model van het gebouw opgesteld, dat het effect van verschillende trillingsbronnen op het gebouw berekent. Uiteindelijk heeft Movares zo voor de opdrachtgevers inzichtelijk kunnen maken waar de knelpunten van het gebouw zitten en voorstellen kunnen doen voor oplossingen.

Samenwerking

Consortium MEET, Rijksvastgoedbedrijf

Kenmerken van dit project

 
Periode2015 - 2016
KlantRijksvastgoedbedrijf

Wie zijn onze experts?

Consultant Dynamica en Modelleringherke.stuit@movares.nl+316 - 51 13 90 45

Word jij onze nieuwe collega?

Onze diensten