Bouwwerkzaamheden zijn een belangrijke trillingsbron. Het kan daarbij gaan om het heien van funderingspalen, het trillen van damwanden of het verdichten van grond met trilplaten of trilwalsen. In sommige gevallen kan het trillingsniveau zo hoog zijn dat schade aan gebouwen kan optreden. Ook passerende treinen en vrachtauto’s zijn bekende trillingsbronnen, die vervelende effecten kunnen hebben: schade aan bebouwing, hinder voor personen en het niet functioneren van gevoelige apparatuur zijn bekende gevolgen van trillingen.
Het voorkomen van trillingsschade en –hinder is in Nederland een steeds belangrijker onderwerp bij bouwprojecten. Dagelijks komen talloze situaties voor waarbij trillingen een belangrijke rol spelen. Als opdrachtgever of bouwer loopt u daarom al snel tegen situaties aan waarbij trillingen moeten worden gemeten en beoordeeld.
Onze specialisten kunnen voor u dit gehele traject uit handen nemen. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om efficiënt en snel trillingsmetingen uit te voeren. Hierbij maken wij onder meer gebruik van videocamera’s, trillingsopnemers en meetcomputers. Onze metingen worden uitgevoerd op basis van de in Nederland doorgaans gebruikte SBR richtlijnen. Zo voldoet onze meetapparatuur aan deze richtlijnen en toetsen wij, tenzij anders gewenst, op basis van deze richtlijnen.
Omdat elke situatie uniek is, is ook steeds een andere aanpak nodig. Onze ervaren specialisten zijn in staat om u volledig te ontzorgen bij (mogelijke) overlast van trillingen, van het uitvoeren van metingen tot het beoordelen van trillingen. Daarnaast kunnen wij u adviseren over mitigerende maatregelen, waarbij zowel maatregelen aan de bron, de ontvanger als maatregelen aan het overdragende medium (de bodem, een vloer) mogelijk zijn. Daardoor zijn trillingen niet langer een onoverkomelijk probleem.