Op het baanvak Zwolle – Herfte zijn capaciteitsproblemen. Oplossing hiervoor is het verdubbelen van het spoor waardoor een viersporig traject ontstaat en diverse aanpassingen op emplacement Zwolle om de gelijktijdigheid van vertrekkende treinen naar Leeuwarden/ Groningen, naar Enschede en naar Deventer te bevorderen.

Vraag van de opdrachtgever

Stel twee aanbestedingsdossiers op, die de contractering en realisatie van het project mogelijk maken.

Folieconstructie

Het opstel- en serviceterrein RGS bevindt zicht in het grondwaterbeschermingsgebied ‘Het Engelse Werk’. In het kader van aanvraag revisie-omgevingsvergunning Milieu voor emplacement Zwolle is bestuurlijk afgesproken een folieconstructie te realiseren. In nauw overleg met ProRail, de provincie Overijssel, Vitens, de gemeente Zwolle en Rijkswaterstaat is door Movares een ontwerpverantwoording uitgewerkt, welke als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning milieu is ingediend. Deze vergunning is inmiddels verleend.

Uitgevoerde werkzaamheden

Om te kunnen komen tot het opstellen van de aanbestedingsdossiers maakte Movares eerst een Functioneel Integraal Systeemontwerp. Vervolgens werd een Ontwerp Tracé Besluit opgesteld en de voorkeursvariant uitgewerkt. Daarna werden twee aanbestedingsdossiers opgesteld.

In augustus 2017 jaar werd het eerste projectdeel, contract Zwolle, gegund. Onder andere de sporen, wissels en seinen ten oosten van station Zwolle worden aangepast. Begin juli 2018 vindt de indienststelling plaats in een 16-daagse periode. Movares heeft het integrale detailontwerp en het aanbestedingsdossier voor deze aanpassing opgesteld. Tevens is het uitvoeringsontwerp voor de aanpassing van de treinbeveiligingsinstallatie gemaakt en wordt deze installatie in de 16-daagse periode getest en in dienst gesteld.

In maart 2018 werd het tweede projectdeel, contract  IJssel-Herfte, gegund. Dit alliantiecontract bevat de spoorverdubbeling  tussen station Zwolle en de splitsing bij Herfte, de ombouw van de westzijde van het emplacement en de complete vernieuwing van de opstel- en service-emplacementen RGS en GE.

Movares heeft een referentieontwerp en het aanbestedingsdossier voor dit contract opgesteld.

Kenmerken van dit project

 
LocatieEmplacement Zwolle
ArchitectPaul van der Ree/Edwin Megens (Movares)
 
Periode2015 - Heden
KlantProRail