Het Nederlandse spoorwegnet is het drukste spoorwegnet in Europa. Reizigers willen zich niet alleen snel kunnen verplaatsen, maar vooral ook veilig. Spoorwegbeveiligingssystemen moeten daarvoor zorgen. Movares begeleidt de gehele levenscyclus van spoorwegbeveiligingssystemen voor trein-, tram- en metroverkeer: van verkennende studies tot het ontwerp, realisatie en onderhoud. Samen met u ontwikkelen we optimale oplossingen zodat iedereen zich veilig kan blijven verplaatsen. Nu, en in de verre toekomst.

Reizigers moeten zich veilig kunnen blijven verplaatsen. Nu en in de verre toekomst.
Senior adviseur Beveiligingsinstallatiesjack.raats@movares.nl+316 - 51 48 63 21

Veilig trein-, tram- en metroverkeer

Movares heeft jarenlange ervaring op het gebied van spoorwegveiligheid. We begeleiden de ontwikkeling van de verschillende beveiligingssystemen vanaf het allereerste concept tot en met de indienststelling. Dit is inclusief bijbehorende bediensystemen en technische ruimten. Spoorwegbeveiliging is een van de pijlers onder het spoor. Het werk is vaak niet zichtbaar, maar het is cruciaal voor veilig trein-, tram- en metroverkeer.

Beveiligingsoplossingen

Al in de prille onderzoeksfase kunnen wij u een overzicht geven van de mogelijke beveiligingsoplossingen en daarbij een inschatting maken van de werkzaamheden. Wanneer u een keuze heeft gemaakt uit de mogelijkheden kunnen wij met de beschikbare gegevens een ontwerp maken, inclusief de daarbij behorende kostenraming. In de vervolgstappen, zoals het aanbesteden en gunnen van een project, adviseren wij u over de nodige werkzaamheden en de bouwkosten. Na de indienststelling kunnen wij het systeem blijven monitoren om na te gaan of het naar behoren functioneert.

Spoorwegbeveiliging in de praktijk

Movares levert maatwerk op het gebied van spoorwegbeveiliging. Zo hebben we voor het project VleuGel RandStadSpoor het ontwerp gemaakt van een nieuwe beveiliging voor Utrecht Centraal (DSSU) om zoveel mogelijk treinen per dag af te handelen. Daarnaast hebben we grondig onderzoek verricht naar de invloed van treindetectie in relatie met 25 kV. Ook op Light Rail-gebied zijn wij actief, zoals met de spoorwegbeveiliging van RandstadRail en van de metro’s in Amsterdam en Rotterdam.

Foto: Dura Vermeer/Jorrit Lousberg

Foto: Dura Vermeer/Jorrit Lousberg

Elektronische beveiligingssystemen

Momenteel verrichten we veel werkzaamheden in het kader van het Programma Vervangen Treinbeveiliging (PVT). Binnen dit PVT-project worden op grote schaal relaisbeveiligingen uit de jaren ’60 integraal vervangen door elektronische beveiligingssystemen. Movares ontwerpt en realiseert de treinbeveiliging voor twee van de vier corridors en treedt op als hoofdaannemer. De nu onderhanden trajecten zijn Limburg Zuid (Roermond-Sittard) en GOOI (Baarn-Soest en Hilversum-Blauwkapel). In totaal worden acht emplacementen vernieuwd en ca 90 kilometer vrijebaanbeveiliging.

Multidisciplinair

Spoorwegbeveiliging is niet los te zien van de andere puzzelstukjes van (complexe) spoorprojecten. Onze adviseurs werken dan ook nauw samen met de disciplines Baan- en Spoorwegbouw, Bovenleiding en Kabels en Leidingen. Het spoor moet als één geheel functioneren om storingen te voorkomen en de veiligheid te garanderen. Movares heeft alle benodigde disciplines in huis om u een integrale oplossing te bieden.