Wie wilt bouwen of verbouwen heeft daarvoor verschillende vergunningen nodig. De complexiteit van het te realiseren werk, de steeds veranderende wetgeving en het binnen kort tijdsbestek realiseren van projecten maakt het verkrijgen van publiekrechtelijke verplichtingen zoals een vergunning tot een complexe aangelegenheid. Zowel goed georganiseerde interne afstemming als afstemming met de diverse betrokkenen is hierbij cruciaal.

Vergunningen en meldingen

Publiekrechtelijke verplichtingen zijn vergunningen, meldingen, ontheffingen, vrijstellingen en verzoeken. Binnen Movares houdt de afdeling vergunningenmanagement zich bezig met alle publiekrechtelijke toestemmingen die u nodig heeft, om uw project te kunnen realiseren. Wij hebben hiervoor de expertise en jarenlange ervaring in huis. Dit neemt u veel zorgen uit handen.

Transparant en betrouwbaar

Tijdens het proces weet u precies waar u aan toe bent. We inventariseren de benodigde vergunningen met behulp van het programma Vergunningen Checker Pro en bewaken de voortgang van de vergunningaanvragen. Hiermee kunnen we tijdig de aanvragen opstellen, de procedure bewaken en de naleving van de vergunningvoorschriften monitoren. Zo blijft het vergunningenproces transparant, voorspelbaar, betrouwbaar en beheerst.

Producten en diensten

  • Inventarisatie van benodigde vergunningen en meldingen
  • Vergunningenplanning
  • Inventarisatie regels ruimtelijke ordening
  • Afstemming met opdrachtgever en bevoegd gezag
  • Opstellen & indienen vergunningen en waarborgen procedure
  • toetsen verkregen beschikkingen

Projecten

ZwolleSpoort fase II

VleuGel Randstadspoor

Openbaar Vervoer Terminal (OVT) Utrecht