Veilig en gezond werken

Een veilige werkomgeving voor werknemers bij bouw- en onderhoudsprojecten krijgt onder invloed van wettelijke verplichtingen en verscherpte controle door de Inspectie SZW steeds meer aandacht. Vanzelfsprekend! Maar dat maakt dat opdrachtgevers grote verantwoordelijkheden dragen, tijdens de bouw maar ook in de onderhoudsfase. Belangrijk dus om al in de ontwerpfase van uw bouwproject rekening te houden met het welzijn van werknemers in alle projectfasen.

Wettelijke eisen

Movares ondersteunt u bij het vertalen van de wettelijke eisen in alle fasen van het project. Van de borging van veiligheid binnen ontwerpprocessen tot de complete coördinatie van veilig werken tijdens de uitvoering, beheer en sloop. Zo kunt u voldoen aan de wettelijke eisen én uw projectorganisatie werkbaar houden.

Bij de V&G-activeiten op het gebied van spoor werken wij onder de vlag van ‘Saferail’, een joint venture met Dura Vermeer.

Ketenbenadering

Om de veiligheid van medewerkers tijdens de werkzaamheden te waarborgen, is het van belang dat veiligheid een onderdeel is binnen alle verschillende fasen van een project. Onderlinge afstemming tussen die verschillende projectfasen is cruciaal om het ketenbewustzijn te vergroten. Opdrachtgever, ingenieursbureau en aannemers hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden en verplichtingen. Binnen de specifieke taakgebieden van de veiligheidsketen biedt Movares vakspecialisten. Onze medewerkers, ieder met zijn of haar specialisatie, zijn inzetbaar in een of meer deelgebieden van de keten.

 

app LMRA - Movares app quickscan