Marie-José Zentjens is analystisch sterk in het uitvoeren van bedrijfszekerheids-, veiligheids- en LCM-analyses (RAMS analyses = Reliability, Availibility, Maintainability and Safety, LCM = Life Cycle Management). Ze heeft ervaring met het uitvoeren van FMECA’s en foutenboomanalyses. Ze heeft risicoanalyses uitgevoerd voor het bepalen van botskansen, flankbeveiligingsmaatregelen en veiligheid van deelsystemen. Ze heeft berekeningen uitgevoerd voor het vaststellen van de externe veiligheid van emplacementen met behulp van het softwarepakket Safeti-NL. Ze leidde HAZID (hazard identification) sessies om te komen tot hazards die mogelijk het gevolg zijn van nieuwe infraontwerpen. Op basis hiervan heeft ze veiligheidsverantwoordingen geschreven voor variantenstudies. Marie-José heeft tevens ervaring met het uitvoeren van LCM analyses, waarbij kosten voor investeringen, onderhoud, vervangingen en niet-beschikbaarheid worden meegenomen.

Projecten