Overwegen zijn het snijvlak tussen spoor en weg. Als er iets aan het spoor of de weg verandert dan moeten, volgens de Derde Kadernota Railveiligheid, de risico’s worden beoordeeld. De wegbeheerder en de spoorbeheerder hebben hierin hun verantwoordelijkheid. Movares maakt voor u de risicoanalyse overwegveiligheid, en helpt u de goedkeuringsprocessen bij ProRail en de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te doorlopen.

Opstellen risicoanalyse

Voor het realiseren van een nieuwe overweg of het wijzigen van een bestaande overweg is de Derde Kadernota Railveiligheid het toetskader. ProRail heeft op basis van de Kadernota haar beleid uitgewerkt in de procedure ‘Risicoanalyse en risicocompensatie overwegveiligheid bij wijzigingen’. (PRC00200). Movares analyseert de risico’s op de overweg volgens deze normen. De risicoanalyse overwegveiligheid die Movares maakt voldoet daarmee aan de eisen van ProRail en ILT.

Doorlopen goedkeuringsprocessen

Volgens de Derde Kadernota wordt een risicoanalyse overwegveiligheid aangeboden aan ILT. Ook ProRail heeft verantwoordelijkheden op gebied van overwegveiligheid. Movares kent de processen bij deze organisaties en gebruikt haar relatienetwerk om het goedkeuringsproces soepel te doorlopen.