Overwegen zijn het snijvlak tussen spoor en weg. Als er iets aan het spoor of de weg verandert dan moeten, volgens de Beleidsagenda Spoorwegveiligheid, de risico’s worden beoordeeld. De wegbeheerder en de spoorbeheerder hebben hierin hun verantwoordelijkheid. Movares maakt voor u de risicoanalyse overwegveiligheid, en helpt u de goedkeuringsprocessen bij ProRail en de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te doorlopen.

Opstellen risicoanalyse

Voor het realiseren van een nieuwe overweg of het wijzigen van een bestaande overweg is de Beleidsagenda Spoorwegveiligheid het toetskader. ProRail heeft op basis van de Beleidsagenda haar beleid uitgewerkt in de procedure ‘Risicoanalyse en risicocompensatie overwegveiligheid bij wijzigingen’. (PRC00200). Movares analyseert de risico’s op de overweg volgens deze normen. De risicoanalyse overwegveiligheid die Movares maakt voldoet daarmee aan de eisen van ProRail en ILT.

Doorlopen goedkeuringsprocessen

Een risicoanalyse overwegveiligheid wordt ter toetsing aangeboden aan ILT. Ook ProRail heeft verantwoordelijkheden op gebied van overwegveiligheid. Movares kent de processen bij deze organisaties en gebruikt haar relatienetwerk om het goedkeuringsproces soepel te doorlopen.