Veiligheidsmanagement en RAMS

U neemt regelmatig de lift. Dan verwacht u, vaak zonder erbij na te denken, dat deze het ’gewoon´ doet, zonder naar beneden te storten en opgesloten te raken. Kortom: u verwacht een veilige en beschikbare lift.  Hetzelfde geldt voor infrastructuur: u wilt dat deze goed presteert, door veilig (Safety), betrouwbaar (Reliability), beschikbaar (Availability) en onderhoudbaar (Maintainability) te zijn. Dat gaat niet vanzelf maar vraagt aandacht en expertise.  Met inzicht in het systeem of proces kunnen vaak tijdig en met eenvoudige interventies veel problemen voorkomen worden.

Risicobeheersing: RAM- en Veiligheidsmanagement

Alles draait om risicobeheersing met telkens andere accenten. Wat gebouwd wordt, moet naar behoren functioneren met zo min mogelijk faalkosten, gevolgschade, weinig onderhoud en lange levensduur. Bovendien moet het aantoonbaar veilig zijn. Bij het RAMS-management of Veiligheidsmanagement zijn de doelen en de functionaliteit van een systeem ons vertrekpunt. Overzicht over de hele levenscyclus van het systeem is belangrijk om optimaal rendement te behalen. Niet alleen ontwerpkeuzes, maar ook het gebruik en de uitvoering bepalen de uiteindelijke prestaties van het systeem. Wij organiseren een ontwikkeltraject zodanig dat het resultaat effectief en aantoonbaar aan alle veiligheids- en beschikbaarheidseisen voldoet. Samen met u komen we tot nieuwe, zo nodig onconventionele, oplossingen.

Integraliteit & Veiligheid

Veiligheid betekent dat een functie veilig wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het vervoer van A naar B. Daarin spelen verschillende aspecten een rol, zowel techniek als processen en menselijk handelen. Alleen als deze aspecten goed op elkaar zijn afgestemd worden veiligheidsrisico’s afdoende beheerst. Wij hebben kennis van de techniek en denken met u mee om het juiste systeem te kiezen afhankelijk van uw randvoorwaarden. Wij begrijpen de processen waarin de techniek moet functioneren en hoe mensen (bedienaars, gebruikers, onderhoudspersoneel, passanten) ermee omgaan. Daarom kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken.

Onze kennis en ervaring in de hele levenscyclus

In de praktijk  kunnen wij voor u de eisen formuleren, analyses uitvoeren, verificatiemethoden bepalen, documentatie opstellen, risico- en scenarioanalyses uitvoeren of al deze activiteiten inbedden in een project. Bestaande systemen kunnen wij voor u beoordelen en voorstellen doen voor verbetering. Door onze kennis en ervaring kunnen wij ook nieuwe systemen met u vormgeven.  Met onze technische kennis in combinatie met onze vaardigheid in het documenteren, en met onze kennis van normen en de werkwijze van vrijgevende instanties komen wij samen met u tot een resultaat dat aan alle eisen voldoet.

Wet- en regelgeving, aantoonbaarheid

U moet voldoen aan de eisen uit wet- en regelgeving, nationaal of Europees. Wat betekenen deze eisen precies voor uw project? Hoe ermee om te gaan? En hoe moeten de eisen worden aangetoond aan bevoegde instanties? Door een goede kennis en begrip van deze wetten en regels kunnen wij deze voor uw project op de juiste manier interpreteren en toepassen. Veiligheidsdossiers, Safety Cases, V&V dossiers, RAMS bewijsvoering? Voor ons kennen deze geen geheimen.

RAMSHE-management wegenprojecten
RAMSHE-management waterprojecten
RAMSHE-management railprojecten
Aantonen veiligheid en certificering