Stel: u heeft een nieuwe smartphone. Telefoneren gaat prima, maar de batterij is binnen een uur leeg en bijna maandelijks is een reparatie nodig. De prestaties zijn dan toch ver beneden verwachting. Beheerders worden steeds vaker aangesproken op de prestaties van hun infrastructuur. Hoe krijgt u grip op de prestaties? Hoe stelt u de juiste eisen of toont u aan dat aan de geldende wetten en normen is voldaan? En, hoe is dit geheel te managen? Prestaties op RAMS-aspecten (Reliability, Availability, Maintainability en Safety) bepalen hoe tevreden u en uw klanten met een systeem zullen zijn.

Door het hebben van inzicht in een systeem/proces, zijn vaak met eenvoudige middelen veel problemen te voorkomen
Senior adviseur en manager RAMS- en Risicomanagementgea.kolk@movares.nl+316 - 22 64 71 75

Risicobeheersing

Alles draait om risicobeheersing met telkens andere accenten. Wat gebouwd wordt, moet naar behoren functioneren met zo min mogelijk faalkosten, gevolgschade, weinig onderhoud en lange levensduur. Bovendien moet het aantoonbaar veilig zijn. Bij het RAMS-management of Veiligheidsmanagement zijn de doelen, eisen en de functionaliteit van een systeem ons vertrekpunt. Overzicht over de hele levenscyclus van het systeem is belangrijk om optimaal rendement te behalen. Niet alleen ontwerpkeuzes, maar ook het gebruik en de uitvoering bepalen de uiteindelijke prestaties van het systeem. Wij organiseren een ontwikkelingstraject zodanig dat het resultaat effectief en aantoonbaar aan alle veiligheids- en beschikbaarheidseisen voldoet. Samen met u komen we tot nieuwe, zo nodig onconventionele oplossingen.

Risicomanagement

RAMS gaat over bedreigingen van de prestaties van uw systeem. Ook de prestaties van uw project zijn belangrijk: leidt uw project tijdig en binnen het beschikbare budget tot een goed resultaat? Onze affiniteit met infrastructuur, ons inzicht in techniek en in processen en onze analytische aanpak helpen u ook deze projectrisico’s te beheersen. Of het nu om een traditioneel contract, een DBFM of BVP-contract gaat, wij helpen u de zwakke punten te versterken.

Kennis en ervaring

Movares combineert de kennis en ervaring van een grote hoeveelheid RAMS-methoden met inhoudelijke kennis van technische systemen en hun gebruik. Wij kunnen voor u de eisen formuleren, analyses uitvoeren, verificatiemethoden bepalen, documentatie opstellen, risico- en scenarioanalyses uitvoeren of al deze activiteiten inbedden in een project. Bestaande systemen kunnen wij voor u beoordelen en voorstellen doen voor verbetering. Met onze technische kennis in combinatie met onze vaardigheid in het documenteren, en met onze kennis van normen en de werkwijze van vrijgevende instanties komen wij samen met u tot een resultaat dat aan alle eisen voldoet.

RAMSHE-management wegenprojecten
RAMSHE-management waterprojecten
RAMSHE-management railprojecten

Multidisciplinaire aanpak

RAMS heeft veel samenhang met Assetmanagement en met LCM (Life Cycle Management). Onze adviseurs zijn vaak de verbinding tussen opdrachtgever en ‘stakeholders’. Een voorbeeld: we maken een top 10 van de storingen van een brug of sluis. Welke storingen en oplossing hebben prioriteit en wat heeft u als de opdrachtgever ervoor over om deze op te lossen of te voorkomen? Wij berekenen de faalkans en de kosten die daarmee samenhangen, voor het object zelf of als onderdeel van een keten. Movares heeft hiervoor alle disciplines in huis.

De adviseurs van Movares RAMS en Veiligheidsmanagement werken zowel aan opdrachtgeverszijde als aan opdrachtnemerszijde. We hebben ruime ervaring met het opstellen van contracten en eisenspecificatie en met het toetsen of aan de eisen is voldaan. Dit maakt ons breed inzetbaar in uiteenlopende projecten.