Ons project

De eerste stap naar Zevenaar derde spoor in dienst

De eerste van drie indienststellingen van ‘Zevenaar derde spoor’ is een feit. Van 19 tot 28 mei 2018 is de grote treinvrije periode afgesloten waarin de typisch spoorse disciplines zijn gerealiseerd. In opdracht van hoofdaannemer Dura Vermeer heeft Movares voor deze indienststellingsstap het volledige uitvoeringsontwerp verzorgd. Tijdens de indienststelling hebben onze mensen samen met Alstom de veiligheidstesten voor de ERTMS-spoorbeveiliging uitgevoerd en de besturing van de 25kV-energievoorziening voor de bovenleiding gewijzigd in de ProRail-systemen.

In negen dagen tijd zijn onder meer twee wissels verwijderd en in totaal vijf nieuwe wissels ingebracht. Drie van deze wissels zijn hogesnelheidswissels met elk een lengte van meer dan 130 meter. Gelijktijdig met de civieltechnische spooraanpassing zijn Nederlandse en Duitse spoorbeveiligingsinstallaties, de bovenleidingconstructie en bijbehorende 25kV voedingsinstallatie aangepast.

Zevenaar Derde Spoor

Zevenaar derde spoor kenmerkt zich door een multidisciplinaire samenwerking, waarbij Movares de spil is in alle ontwerp- en overdrachtsactiviteiten voor een opdrachtsom van 2 miljoen euro. Movares is tevens verantwoordelijk voor toetsing aan de Europese regelgeving (TSI) en veiligheidsbewijsvoering, waarmee de vergunning voor indienststelling wordt aangevraagd. Een constructieve samenwerking met Dura Vermeer (hoofdaannemer), Heijmans (realisatie kunstwerken en geluidsschermen), Alstom (ERTMS interlocking) en vele andere partijen is cruciaal voor het slagen van dit project

Spoorbeveiliging

Specifiek werk voor Movares tijdens deze periode was het testen van de spoorbeveiliging. Dit baanvak is extra bijzonder: aan de Betuweroutezijde hebben we samen met Alstom de koppeling met de ERTMS interlocking systemen van de Betuweroute getest en aan de Duitse zijde de signalen voor de Duitse beveiligingssystemen. Ons testwerk is zowel buiten, waar de seinen en de wissels zijn, als vanuit de verkeersleidingpost in Kijfhoek uitgevoerd.

Aanpassing 25kV bovenleidingsysteem

Gelijktijdig heeft Movares samen met ProRail de besturing van het 25kV bovenleidingsysteem aangepast aan de nieuwe situatie. Na onze werkzaamheden heeft ProRail in de laatste 24 uur een testtrein laten rijden: deze kon ‘vrij en onbelemmerd’ alle rijwegen berijden waarna het spoor voor reguliere internationale treinverkeer in dienst is gegeven.

Tijdlijn

Al sinds 2014 werken Dura Vermeer Railinfra en Movares samen aan het project Zevenaar.

  • In 2015 is de nieuwe sporenlay-out met de treinbeveiligingssystemen in dienst gesteld. Dit ging om een combinatie van vrijwel alle treindetectiesystemen die bij ProRail bekend zijn, ERTMS-beveiliging en twee type hydraulisch aangestuurde wissels die voor het eerst toegepast zijn in Nederland (de ‘1:29’ en de ‘1:18.055’).
  • In 2016 is de spanning van het bestaande 1500V gelijkstroomsysteem voor het eerst in Nederland omgebouwd naar het 25kV bovenleidingsysteem. Niet alleen voor Nederlandse begrippen een technisch spannende ombouw; voor Duitsland betrof het een geheel nieuw systeem dat nu tot 5 kilometer over de grens doorgetrokken is. De resterende kilometers tot en met Emmerich zijn omgebouwd naar het conventionele Duitse 15kV systeem en in oktober 2016 in dienst gesteld. Naast de ontwerpwerkzaamheden voerde Movares de simulaties ten aanzien van EMC (Electro Magnetische Comptabiliteit) uit om te garanderen dat het railinfrasysteem als geheel goed en veilig blijft functioneren onder de 25kV wisselspanning. Verder verzorgde Movares het opleverproces naar de twee betrokken regio’s van ProRail Assetmanagement en is de veiligheid van het systeem aantoonbaar geborgd door een integrale Safety Case met ASBO-toetsing volgens NEN-EN 50129. Ten slotte heeft Movares een cruciale bijdrage geleverd aan het uitgeven van de indienststellingsvergunning door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (IL&T) door de conformiteit ten aanzien van de Europese interoperabiliteitsrichtlijnen (TSI) aan te tonen.
  • Na realisatie van het derde spoor in mei 2018 is ProRail nu klaar voor de lang besproken driesporige doortrekking van de Betuweroute Duitsland in volgens de internationaal gemaakte afspraken. Over een paar jaar kan Deutsche Bahn het derde spoor aan de andere zijde van de grens aansluiten.

Op naar de tweede en derde indienststelling

Eind juli 2018 is het vervolg gepland in een 12 daagse buitendienststelling waarna (nagenoeg) de gehele eindsituatie gerealiseerd zal zijn. In die indienststelling worden de bestaande drie hogesnelheidswissels verwijderd en zullen met nieuwe sporen en nog één nieuw wissel de definitieve aansluitingen worden gemaakt. Vanaf dat moment rijden de treinen op de definitieve sporen.   Eind november wordt als laatste onderdeel van het project het (onbeveiligde) stuk derde spoor tot aan de grens doorgetrokken, geëlektrificeerd en afgesloten met een stootjuk. De Betuweroute is dan voor even geheel gereed… tot de Duitse aansluiting.

Klik hier voor meer informatie over Integraal Spoorontwerp.

Safety case

Of het nu gaat om de bouw van een nieuwe spoor- tram- of metrobaan, of om het ontwikkelen van een nieuw systeem binnen railinfrastructuur, er is altijd een bewijs van veiligheid (safety case) nodig.

Lees verder