Ons project

Prestatie-analyse Grevelingenbrug

De Grevelingenbrug is een ophaalbrug in de N59 bij Bruinisse, een belangrijke verbinding tussen Zeeland en Zuid-Holland. De installaties en systemen van deze brug waren toe aan renovatie.

Vraag van de opdrachtgever

Dynniq renoveerde in 2017 in opdracht van Rijkswaterstaat de Grevelingenbrug. De bediening en besturing van de Grevelingenbrug is vernieuwd. Hierbij stelde Rijkswaterstaat beschikbaarheidseisen aan het laten passeren van scheepvaart en wegverkeer. Dynniq vroeg Movares een beschikbaarheidsanalyse uit te voeren om vast te stellen of met het ontwerp aan de beschikbaarheidseisen kan worden voldaan.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft een FMEA (Failure modes and effect analysis) en foutenboomanalyse (FTA, fault tree analysis) uitgevoerd. In deze analyse is, in samenwerking met de ontwerpers van Dynniq en op basis van de architectuur en functionaliteit, de prestatie van de bediening en besturing van de Grevelingenbrug bepaald. In de analyses zijn relevante gegevens gebruikt over de componenten, die een rol spelen in de prestatie zoals oorzaak, wel/niet merkbaar falen, aantallen componenten, redundantie, bijdrage aan faalwijze, faalfrequentie, reparatieduur.

De berekende prestatie is getoetst aan de gestelde beschikbaarheidseisen, waaraan werd voldaan. Rijkswaterstaat heeft deze analyse als onderbouwing van het voldoen aan de prestatie-eisen geaccepteerd.

LocatieWormerveer
Periode2017 - 2017
KlantDynniq

Infrastructuur

Lees verder

Veiligheidsmanagement en RAMS

Movares combineert de kennis en ervaring van een grote hoeveelheid RAMS-methoden met inhoudelijke kennis van technische systemen en hun gebruik.

Lees verder