Het beheersen van de projectkwaliteit, het beschikbare budget en de planning is in complexe projecten dé grootste zorg van opdrachtgevers. Veel raakvlakken en verschillende stakeholders beïnvloeden het projectproces en het projectresultaat in grote mate. Complexe vraagstukken en multidisciplinaire projecten vragen daarom om deskundig projectmanagement.

Onze projectmanagers verplaatsen zich als geen ander in de wereld van de opdrachtgever en de projectomgeving. Zij zien welke invloed deze kan hebben op het verloop van het project en op de projectresultaten. Het procesmanagementaspect vullen zij in door het project, de omgeving en de belangen van de klant met elkaar te verbinden. Daarnaast adviseren zij met inhoudelijke kennis over technische en strategische keuzes. Ook het aspect duurzaamheid bewaken onze projectmanagers continue; in werkmethodes, maar ook in het product voor de klant.

Het bij elkaar brengen van verschillende projectonderdelen en technieken tot een integraal en duurzaam product is ook de kracht van de projectmanagers van Movares. Dit geldt in de (plan)studiefase en tijdens de contractvoorbereiding en realisatie van (infra)projecten. Juist in projecten waarbij gewerkt moet worden ‘met de winkel open’ kan Movares de projectrisico’s als geen ander managen.

Met deze inhoudelijke kennis staat ook het toepassen van moderne projectmanagement-methodieken hoog in het vaandel. Wij werken volgens Prince2® en Systems Engineering en passen –waar nodig- ook Value Engineering toe. Altijd zorgen wij ervoor dat inhoud en werkmethodes in balans zijn. De menselijke factor verliezen we daarbij uiteraard niet uit het oog. Onze projectmanagers zijn teamspelers met oog voor de belangen en verwachtingen van het projectteam en bovenal de klant.