VibraDyna: een rekenmethode voor spoortrillingen

Een kwart miljoen mensen ondervindt ernstige hinder van spoortrillingen. De overheid heeft daarom een aantal maatregelen genomen om trillingen langs het spoor te reguleren. Een belangrijke maatregel ontbreekt nog: staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu wil een wettelijke rekenmethode voor trillingspredicties van spoorwegen. Movares heeft hiervoor een rekenmethode ontwikkeld: VibraDyna.

Spoortrillingen voorspellen is complex

Voor diverse milieueffecten, zoals luchtkwaliteit en geluid, staat in de wet hoe de toekomstige situatie moet worden berekend. Maar voor trillingen is er nog geen standaardmethode. Dat komt onder meer doordat het berekenen van de sterkte van bodemtrillingen van treinverkeer zeer complex is. Voor een nauwkeurige trillingspredictie is veel onderzoek nodig, dat onder meer bestaat uit een combinatie van uitgebreid meten en modelleren.

De oplossing heet VibraDyna

Met de ontwikkeling van de SRM-T methodiek van het COB is enkele jaren geleden een aanzet tot standaardisering gemaakt. Helaas heeft dit project geen gevalideerd eindproduct opgeleverd. Movares heeft daarom in eigen beheer de rekenmethodiek geoptimaliseerd onder de naam VibraDyna. Deze rekenmethodiek kon wel uitgebreid gevalideerd worden, dankzij een immense database met meetgegevens van enkele honderden locaties in Nederland. VibraDyna heeft zijn diensten bewezen in diverse spoorprojecten van ProRail. En binnenkort is het pakket voor iedereen beschikbaar.

Klaar voor de toekomst

VibraDyna sluit volledig aan op de Nederlandse meetpraktijk en regelgeving uit de Beleidsregel Trillinghinder Spoor. Alle Nederlandse treintypes staan erin. In tegenstelling tot sommige andere methoden neemt VibraDyna ook het effect van wissels, viaducten en treinsnelheden frequentieafhankelijk mee. Door de modulaire opzet van de methode zijn globale berekeningen heel eenvoudig, bijvoorbeeld voor een MER. De geavanceerde software kan bovendien een indicatie geven van het effect van trillingsbeperkende maatregelen. Vervolgens kan in situaties waarin maatregelen kansrijk blijken efficiƫnt besloten worden om detailonderzoek te doen met bijvoorbeeld de eindige-elementenmethode. Kortom, VibraDyna is helemaal klaar voor de toekomst.

Voor informatie over het gebruik van VibraDyna kunt u contact opnemen met Pieter Boon.