Het Kabinet heeft in 2010 de Voorkeursbeslissing over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) genomen. Onderdeel van dit programma is de ombouw van station Utrecht Centraal tot DoorStroomStation Utrecht (DSSU). Door deze wijzigingen nemen de trillingen in woningen rond Utrecht Centraal toe. In opdracht van ProRail heeft Movares metingen gedaan en modelberekeningen gemaakt om de invloed van het project vast te stellen en mitigerende maatregelen te ontwerpen. Inmiddels is een groot deel van de werkzaamheden afgerond en zijn de eerste trillingsmaatregelen gerealiseerd.

Vraag van de opdrachtgever

Er is in Nederland nog betrekkelijk weinig ervaring met trillingsmaatregelen. ProRail heeft ons daarom gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de daadwerkelijke effectiviteit van de trillingsmaatregelen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Wij hebben voor aanvang van en tijdens de werkzaamheden aan het station trillingsmetingen uitgevoerd en doen nu, na het  realiseren van de maatregelen, opnieuw metingen. Met deze metingen bepalen we hoe de snelheidsverhoging van treinen, de sporenwijzigingen en de realisatie van trillingsmaatregelen de gemeten trillingssterktes heeft veranderd. Daarmee kan de doelmatigheid van een maatregel worden aangetoond. Deze opgedane kennis nemen we mee in het vaststellen van toekomstige maatregelen.

Kenmerken van dit project

 
Periode2016 - 2016
KlantProRail

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?

Onze diensten