Ons project

De Duurzame Weg

Wereldwijd staat luchtvervuiling hoog op de politieke agenda. De uitstoot van schadelijke stoffen moet worden beperkt. Geluidoverlast en luchtkwaliteit spelen, door de strenger wordende regelgeving, een steeds belangrijkere rol in de milieuvergunning voor het aanleggen van nieuwe en het uitbreiden van bestaande infrastructuur. Daarnaast heeft de wegbeheerder in zijn dagelijkse beheer te maken met slijtage van de weg en milieubelasting in de vorm van zout in de bodem.

Het concept ‘De Duurzame Weg’ biedt een integrale oplossing voor de geschetste problematiek. Deze ontwerpoplossing bestaat uit een overkapping van snelwegen met koud buigbaar gelaagd glas. Hierbij is bijzondere aandacht gegeven aan duurzaamheid, veiligheid, kosten en opbrengsten. Het concept levert een aanzienlijke reductie van geluid, fijnstof, NOx en CO2. Ook levert het een belangrijke besparing van het verbruik van fossiele brandstoffen. Bovendien kan er biobrandstof geproduceerd worden onder de overkapping, waarbij CO2 wordt omgezet in zuurstof. Daarnaast verkleint het concept de milieuzone rondom de infrastructuur en levert daarmee extra bouwgrond op in stedelijk gebied.

De Duurzame Weg maakt capaciteitsuitbreiding van wegen mogelijk en zorgt voor een goede bereikbaarheid van steden, terwijl tegelijkertijd wordt bijgedragen aan het overheidsbeleid om meer binnenstedelijk te bouwen.

Bijzonderheden

Prijzen
– Movares heeft in 2010 de Gouden Impuls gewonnen met haar concept De Duurzame Weg. De Gouden Impuls is de stimuleringsprijsvraag voor de Utrechtse economie.
– De Duurzame Weg is bekroond met de Nationale Geluid en Trillingen Innovatieprijs 2007 en met de Nationale Innovatieprijs Luchtkwaliteit 2007.

Meer informatie: László Vákár, tel. +31302655156

Dynamica en modellering

Movares heeft een brede expertise op het gebied van trillingsmetingen, het beoordelen van trillingshinder en -schade door (rail)verkeer en bouwwerkzaamheden.

Lees verder