Ons project

Alternatievenstudie overweg Rijksweg Noord Elst

Rijksweg Noord kruist het spoor heel schuin in het drukbereden baanvak tussen Arnhem en Tiel. Dit levert onvoordelige dichtligtijden op die in combinatie met het intensieve gebruik van het spoor regelmatig voor storingen zorgen. In het licht van de geambieerde verdere intensivering van het gebruik van het spoor door Stadsregiorail, het niet knippen van de verbinding Tiel-Arnhem en het goederenvervoer PHS GON is gekeken naar mogelijke maatregelen voor korte termijn (2016) en structurele oplossingen.

Vraag van de opdrachtgever

In deze alternatievenstudie is de onderzoeksopgave: Het creëren van een situatie waarbij de toekomstige dienstregeling uitgevoerd kan worden zonder veiligheidsknelpunten en grote beperkingen voor de doorstroming op de weg.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

In de problematiek van de overweg Rijksweg Noord komen veel verschillende aspecten samen; o.a. de vormgeving van de overweg zelf, maatregelen aan de spoorinfrastructuur, voorschriften en regelgeving, beveiliging, dienstregelingen, PHS en toekomstambities voor het personenvervoer. Om helderheid te verschaffen in de effectiviteit van en combinatie tussen maatregelen is maatwerk geleverd voor een innovatieve modellering. De modellen brachten zowel de concessieverleners als de vervoerders als de beheerders nieuwe inzichten in de beoordeling van oplossingen en de onderlinge wisselwerking van maatregelen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares deed samen met Goudappel Coffeng een vergelijkonderzoek naar verschillende inrichtingsalternatieven van de overweg Rijksweg Noord in Elst (Gelderland). Deze vergelijking is gemaakt op onder andere de volgende aspecten:
– Ruimtelijke inpassing
– Verkeerskundige gevolgen
– Kosten
– Ontwerp overwegsysteem
– Gevolgen betrouwbaarheid dienstregeling

Movares maakte en modelleerde hiervoor schetsontwerpen zodat de aspecten kwantitatief gemaakt konden worden. In werksessies met de betrokken overheden, vervoerders, beheerders en specialisten werden maatregelen verkend en onderling afgewogen.
Het vergelijkingsonderzoek geeft aan dat zonder aanpassingen aan de overweg Rijksweg Noord uitbreiding van het treinverkeer zorgt voor een hogere kans op storingen en hogere kans op vertragingen. In samenspraak zijn effectieve alternatieven benoemd waarbij de ambities voor 2016 mogelijk gemaakt kunnen worden door een fysieke aanpassing van de inrichting van de overweg, spoortechnische optimalisaties en het toepassen van blokverdichting in het beveiligingssysteem.
Tenslotte is een doorkijk geboden naar de principe keuzes in de totstandkoming van een structurele ongelijkvloerse oplossing in relatie tot het gewenste verkeerssysteem (tangent versus radiaal structuur).

LocatieElst
Periode2014 - 2014
KlantStadsregio Arnhem Nijmegen

Dynamica en modellering

Movares heeft een brede expertise op het gebied van trillingsmetingen, het beoordelen van trillingshinder en -schade door (rail)verkeer en bouwwerkzaamheden.

Lees verder