De komende jaren voert ProRail het Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor uit voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sinds 2012 schrijft de Wet Milieubeheer namelijk voor dat in gemeenten met bestaande geluidknelpunten, genaamd geluidsaneringslocaties, de geluidbelasting onderzocht en waar mogelijk, verlaagd moet worden binnen de wettelijke kaders.

Vraag opdrachtgever

In dit project heeft Movares de opdracht te onderzoeken of de geluidbelasting bij woningen door treinverkeer voldoet aan de normen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Team Dynamica heeft in dit project de bijdrage van spoorbruggen aan de geluidsbelasting berekend. Hiervoor heeft team Dynamica geluidsmetingen en railruwheidsmetingen uitgevoerd bij 21 spoorbruggen in Nederland. Door de geluidsniveaus bij de brug en op het land te vergelijken, krijgen we inzicht in het versterkende of verzwakkende effect dat de brug heeft op de geluidsbelasting. Deze versterking of verzwakking corrigeren we nog voor de ruwheid van het spoor. Zo wordt er voor elke spoorbrug in kaart gebracht hoeveel extra geluid de brug produceert. Deze informatie wordt daarna in de geluidsmodellen meegenomen.

Kenmerken van dit project

 
Periode2015 - 2016
KlantProRail

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?