Ons project

Bouwkundige QuickScan 340 panden voor dijkversterking Tiel-Waardenburg

Het rivierengebied tussen Waardenburg en Tiel wordt beschermd door dijken. Delen hiervan voldoen niet aan de wettelijke veiligheidsnormen. Waterschap Rivierenland (WSRL) voert daarom een dijkversterking uit als onderdeel van het hoogwaterbeschermingsprogramma en heeft Movares gevraagd de bebouwing langs de dijk te toetsen.

Een dijkversterking kan effect hebben op de woningen aan de dijk door trillingen en/of zettingen van de ondergrond. Vanuit de voorkeursvariant is bekend of de dijk met grond wordt versterkt of met constructies. Dit is belangrijk voor het effect op de omliggende bebouwing. Door middel van een pandentoets wil WSRL de aan de dijk grenzende bebouwing in beeld krijgen voor onderzoek en monitoring. Deze informatie is nodig om een definitief dijkontwerp te kunnen maken en later tijdens de uitvoering te kunnen monitoren.

Vraag van de opdrachtgever

Waterschap Rivierenland heeft Movares opdracht gegeven een pandentoets uit te voeren en hiermee de gevoeligheid van de bebouwing in beeld te brengen. Gevraagd is om de aanwezige belendingen te inventariseren en deze bouwkundig te onderzoeken door middel van bouwkundige opnames en dossieronderzoek in de gemeentelijke archieven. Het resultaat van het onderzoek wordt gebruikt bij het opstellen van een voorlopig en een definitief dijkontwerp.

 

Uitgevoerde werkzaamheden

Er is een pandentoets van 340 panden en circa 300 bijgebouwen uitgevoerd via een QuickScan. In de volgende fases van het project werken we aan nader onderzoek van de belendingen, deformatiemetingen (plaatsen en meten van meetboutjes), maken we bouwkundige voor-, tussen- en na-opnames (in- en exterieur) en maken we trillingsmonitoring en schadeafwikkeling mogelijk. 

 

Bijzonderheden

Met deze opdracht is de eerste stap gezet in onze langjarige betrokkenheid binnen dit dijkversterkingsproject. In latere fases zijn we het eerste aanspreekpunt voor deformatiemetingen, bouwkundige voor- en na-opnames, trillingsmonitoring en schade-expertise. We deden dit eerder al voor het waterschap bij dijkversterkingen aan de Diefdijk, Lekdijk en Merwededijk.

Samenwerking

Deze opdracht is verkregen binnen een raamovereenkomst met Waterschap Rivierenland. We werken in deze raamovereenkomst exclusief samen met onderaannemer Prosperus Expertise. Movares en Prosperus Expertise trekken al sinds 2011 samen op voor WSRL.

 

LocatieTiel
Periode2019 - 2023
KlantWaterschap Rivierenland

Bouw en vastgoed

Lees verder

Constructief Ontwerpen & Bouwkunde

Multidisciplinair werken, veel creatieve inbreng en het gebruik van innovatieve materialen en technieken. Dat zijn belangrijke ingrediënten voor een goed, kwalitatief constructief ontwerp.

Lees verder

Dynamica en modellering

Movares heeft een brede expertise op het gebied van trillingsmetingen, het beoordelen van trillingshinder en -schade door (rail)verkeer en bouwwerkzaamheden.

Lees verder

Geotechniek

Movares geeft kwalitatief, hoogwaardig advies en verleent diensten op het gebied van geotechniek.

Lees verder

Waterveiligheid

Nederland ligt voor een aanzienlijk deel onder zeeniveau. De zeespiegel stijgt en de grote rivieren variëren steeds sterker in de hoeveelheid water die ze afvoeren....
Lees verder