Ons project

Joint Inspection Center (JIC) Schiphol: optimalisatie goederenstromen

Opdrachtgever Rijksgebouwendienst wil de goederenstromen op de luchthaven optimaliseren door concentratie van de vrachtactiviteiten, de risico’s op het gebied van de beveiliging beter te beheersen en de samenwerking te verbeteren. Door een integraal controleproces te ontwerpen kunnen goederen die via Schiphol de buitengrens van de EU overschrijden snel en goed worden gecontroleerd.

Vraag van de opdrachtgever

In opdracht van de Rijksgebouwendienst ontwikkelt Movares achtereenvolgens een VO, DO en bestek voor Smartgate Schiphol. Smartgate is een nieuwe faciliteit ten behoeve van de Douane en omvat in hoofdzaak de volgende faciliteiten:

  • Nieuw Joint Inspection Centre (JIC) met inspectieruimten en scanapparatuur voor cargo, kantoren en een practicum (trainingsruimte)
  • Overkapping met de bestaande luchtvaartcontainer Scan
  • Nieuwe parkeer- en manoeuvreerruimten voor dollies (Airside), vrachtwagens en auto’s (Landside)
  • Nieuwe hondentrainingsruimte

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares levert het integrale ontwerp, inclusief constructie en installaties, getekend in een 3D model (Revit) voor alle projectfasen: VO, DO, bestek en detaillering.

Bijzonderheden

Smartgate is bijzonder voor Movares doordat:

  • De ontwerpen in BIM (Bouwwerk Informatie Model) worden uitgevoerd. Dit is een 3D-model waarin Bouwkunde, Constructie en Installaties (met name kabels, leidingen en kanalen) integraal worden ontworpen en met behulp van de zogenaamde ‘clash control’ conflicten worden voorkomen of verwijderd. Op deze wijze is een hoge kwaliteit van ontwerp en tekeningen verkregen die zeker zal bijdrage aan een voorspoedige uitvoering van dit project.
  • Zowel de opdrachtgever (Rijksgebouwendienst), de stakeholders (Belastingdienst en Douane) als de omgeving (airside van Schiphol) relatief nieuw zijn.

Samenwerking

Movares werkt samen met JHK Architecten (als onderaannemer) aan deze opdracht.  Movares en JHK voeren intensief overleg met specialisten van de Rijksgebouwendienst, B/CFD (Belastingdienst/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening) en met de Douane als de toekomstige gebruiker van Smartgate.

Lees hier het artikel Smartgate uit de juni 2016 editie van het magazine Bouwen met Staal.

LocatieSchiphol
Periode2013 - 2015
KlantRijksgebouwendienst

Architectuur

Architectuur – StudioSK heeft een voorsprong in ervaring met design & construct. Onze ontwerp-methodiek en referentieontwerpen zorgen ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit geborgd wordt.

Lees verder

Constructief Ontwerpen & Bouwkunde

Multidisciplinair werken, veel creatieve inbreng en het gebruik van innovatieve materialen en technieken. Dat zijn belangrijke ingrediënten voor een goed, kwalitatief constructief ontwerp.

Lees verder