Zijn uw ambities te integreren in een realistisch, maakbaar en financieel haalbaar project met maatschappelijk draagvlak? Waar meerdere partijen en belangen in het spel zijn, kan de regie van een architect voor u van grote waarde zijn. De architecten uit onze studio garanderen een veelheid aan ideeën en een verfrissende dialoog. Movares beschikt ook over een team van bouwkundig adviseurs. Zij combineren ruimtelijk inzicht met gevoel voor vorm en techniek. Zij zijn sterk in het oplossen van diverse bouwkundige uitdagingen waarbij duurzaamheid veel aandacht krijgt.

Een visitekaartje voor je stad met publiekskwaliteit en couleur locale
Senior Architectpaul.vd.ree@movares.nl+31 (0)6 - 51 41 64 31

Integrale ontwerpmethode

Complexe opgaven op binnenstedelijke locaties en de verknoping met infrastructuur vragen om co-creativiteit, inventiviteit en innovatie. Waardecreatie en meerwaarde ontstaat door het benutten van unieke lokale kwaliteiten. We werken met een integrale ontwerpmethode waarin aspecten van de locatie, de financiering, de opdrachtgever, structuur en techniek tegelijkertijd en in relatie tot elkaar vorm krijgen. Het resultaat: authentieke projecten en toekomstvaste oplossingen met publiekskwaliteit.

Door onze focus op publiekskwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en (sociale) duurzaamheid en financiële haalbaarheid creëren we draagvlak. De gezamenlijke inzet van opdrachtgever en architect om een goed project te realiseren bepaalt tenslotte de kwaliteit van de gebouwde omgeving.

Unieke projecten

Met een compacte ontwerpstudio en een creatief team van architecten maken we korte klappen. Heldere communicatie is kenmerkend en we hebben plezier in het managen van het creatieve proces. Wij werken voor een breed palet aan opdrachtgevers; ieder project is daarbij weer uniek. Gebouwen voor mobiliteit, parkeren, leisure, techniek en vastgoed zijn kenmerkende typen opdrachten. Daarnaast maken wij ontwerpen voor publieke binnen- en buitenruimte en bruggen. Onze ontwerpmethodiek en onze referentieontwerpen zorgen ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit geborgd wordt. Wat betreft Design & Construct hebben we een voorsprong in ervaring ten opzichte van veel andere bureaus. Dit is aantrekkelijk voor gemeenten en aannemers.

Bouwen met ‘de winkel open’

In aanvulling op het uitwerken van de ontwerpen hebben we veel kennis in huis op het gebied van het schrijven van bestekken, werkomschrijvingen, bouwfysische adviezen en bouwbegeleiding. Een van onze specialismen is (ver)bouwen met ‘de winkel open’. Fasering van de bouw is hierin een belangrijk aandachtspunt. Denk aan een groot project als de OV-Terminal Utrecht waar de verkeers- en reizigersstromen door moeten gaan tijdens de verbouwing en tegelijk alle (commerciële) voorzieningen moeten blijven functioneren. Daar ligt onze expertise.

ovt-utrecht-movares-5

Virtueel bouwwerk

Onze bouwkundigen zijn op vele vlakken inzetbaar binnen een ontwerp- en bouwvoorbereidingsproces. Met modelleersoftware (Revit) en tekenwerk (AutoCad) maken we helder inzichtelijk wat u als opdrachtgever kunt verwachten bij de uitvoering van het ontwerp en kunnen we u mee laten kijken tijdens het ontwerpproces. We maken hierbij gebruik van BIM (Bouw Informatie Management). Met BIM komt een bouwwerk in zijn verschillende levensfasen eerst virtueel tot stand, voordat het daadwerkelijk gebouwd wordt. Het virtuele bouwwerk is een soort digitale maquette, waarin alle vormen van informatie op elkaar kunnen worden afgestemd en waarin eventuele fouten vroegtijdig aan het licht komen. Deze aanpak leidt tot een efficiënt bouwproces en lagere faalkosten.

Disciplineoverstijgend

We hebben jarenlange ervaring met advisering, ontwerp en engineering van gebouwen. De werken waarbij wij betrokken zijn bevinden zich vaak op moeilijke locaties en kennen een hoge mate van technische complexiteit. Onze bouwkundige adviseurs werken nauw samen met de architecten en constructief ontwerpers van Movares. Deze disciplines hebben hun eigen, specifieke kenmerken en werkvelden, maar hebben ook veel overeenkomsten. Architecten, bouwkundigen en constructief ontwerpers kwalificeren zich als spil in het project door disciplineoverstijgend te denken. Hierdoor treden we vaak op als verbindende factor binnen een project.